Fuldtidsbeskæftigede i Selvstyret og kommunerne

I 2021 var der 11.297 fuldtidsbeskæftigede i det offentlige. Der var 4.176 fuldtidsbeskæftigede i Selvstyret og 7.103 fuldtidsbeskæftigede i kommunerne.

 

Fuldtidsbeskæftigede er en omregning af arbejdstimer for ansatte. Personer, der er ansat på deltid eller har været ansat få timer, bliver opgjort i forhold til deres arbejdstid.

 

Statistikken udarbejdes på baggrund af et udtræk fra det offentlige lønsystem AKISSARSIAT.

 

Figur 1. Fuldtidsbeskæftigede i kommunerne og selvstyret

Kilde: https://bank.stat.gl/ofdoa2

 

Aflønningsform

De ansatte er opgjort ved månedslønnede og timelønnede. I 2021 var der 7.507 månedslønnede og 3.772 timelønnede.

 

Tabel 1. Fuldtidsbeskæftigede efter aflønningsform

 

2020

2021

 

 

 

Antal

Ændring

Pct.

Alle ........................ 

11.066

11.279

213

1,9

Månedslønnede ...............

7.385

7.507

122

1,7

Timelønnede .................

3.681

3.772

91

2,5

Kilde: https://bank.stat.gl/ofdoa2

 

Overenskomstgrupperinger

Hovedparten af offentlige ansatte er aflønnet i henhold til en overenskomst eller en aftale. I lønsystemet er de ansatte opgjort med en tilknytning til en overenskomstgruppering. Tallene findes i statistikbanken: https://bank.stat.gl/ofdoa5.

For 2021 er der fortsat sket et fald i ansatte af tjenestemænd eller tjenestemandslignende overenskomster i forhold til tidligere år. Faldet var i

2021 på 35 fuldtidsbeskæftigede i forhold til 2020.

 

Fuldtidsbeskæftigede efter distrikter

I 2021 var der i Nuuk distriktet 4.033 fuldtidsbeskæftigede, heraf 2.346 med ansættelse i Selvstyret og 1687 kommunalt ansatte. I Ittoqqortoormiit distriktet var der samlet 82 fuldtidsbeskæftigede, heraf 6 fra Selvstyret og 76 fra kommunen.

 

Figur 2. Fuldtidsbeskæftigede efter distrikt og sektor, 2021

Kilde: https://bank.stat.gl/ofdoa6