Fejlkilder

Antal timer der bruges til fuldtidsbeskæftigede:

I lønudtrækket er der ikke opgjort timer, så der er gjort følgende for at opnå et tilnærmet mål for antal timer.

For månedslønnede er en ansættelse altid en hel måned, selv om der er et mindre antal personer som starter eller stopper midt i en måned.

For timelønnede er antal timer i en 14 dages periode, summen af timer på en række udvalgt lønarter som kan summeres sammen til timer i perioden. Men det er muligt at optjene timer på lønarter som ikke kommer til udbetaling i den periode hvor timerne optjenes, for disse lønarter er ikke muligt at medtage timerne i grundlønnen.