8. Tabelafsnit

Publikationens sidste del er et tabelafsnit med tabeller af større detaljeringsgrad. Tabelafsnittet indeholder følgende tabelmateriale:

 

 

Realøkonomisk fordeling 2016-2020:

Tabel 1a. Udgifter og indtægter i den samlede offentlige forvaltning og servicesektor

Tabel 1b. Udgifter og indtægter i den kommunale sektor

Tabel 1c. Udgifter og indtægter i den selvstyrede sektor

Tabel 1d. Udgifter og indtægter i den statslige sektor

 

Funktionel fordeling 2016-2020:

Tabel 2a. Udgifter i den samlede offentlige forvaltning og servicesektor

Tabel 2b. Udgifter i den kommunale sektor

Tabel 2c. Udgifter i den selvstyrede sektor

Tabel 2d. Udgifter i den statslige sektor

 

Funktionel og realøkonomisk krydsfordeling 2020:

Tabel 3a. Udgifter i den samlede offentlige forvaltning og servicesektor

Tabel 3b. Udgifter i den kommunale sektor

Tabel 3c. Udgifter i den selvstyrede sektor

Tabel 3d. Udgifter i den statslige sektor

 

Tabellerne findes også i Statistikbanken, hvor følgende tabeller er opdateret:

Henvisning til Statistikbanken

 

https://bank.stat.gl/OFDFUNK

Funktionel fordeling af offentlige udgifter efter sektor og funktion 1994-2020

https://bank.stat.gl/OFDKRDS

Realøkonomisk og funktionel fordeling af offentlige udgifter efter sektor, funktion og udgift 1994-2020

https://bank.stat.gl/OFDREAI

Realøkonomisk fordeling af offentlige indtægter efter sektor og transaktion 1994-2020

https://bank.stat.gl/OFDREAU

Realøkonomisk fordeling af offentlige udgifter efter sektor og transaktion 1994-2020

 

 

 

Tabel 1a. Udgifter i offentlig forvaltning og service, realøkonomisk fordeling

I

Udgifter

2016

2017

2018

2019

2020

 

 

1.000 kr.

1

Aflønning af ansatte .............................  

4.300.554

4.490.812

4.649.920

4.932.860

5.122.948

2

Forbrug af fast realkapital .........................

598.405

614.151

620.620

631.282

652.463

3

Forbrug i produktionen ...........................

3.973.783

4.145.453

4.303.892

4.487.248

4.597.028

4

Sociale overførsler i naturalier ......................

-

-

-

-

-

5

Salg af varer og tjenester .........................

920.391

1.014.956

981.378

922.388

874.760

6

Konsum i alt (1+2+3+4-5) .........................

7.952.352

8.235.461

8.593.054

9.129.003

9.497.679

7

Renter m.v. ....................................

21.428

18.131

24.860

21.879

19.252

8

Subsidier ......................................

453.913

456.007

532.426

536.846

634.807

8.1

Til offentlige kvasiselskaber ........................

86.720

82.666

158.275

168.578

157.064

8.2

Til andre virksomheder ...........................

367.193

373.342

374.151

368.268

477.742

9

Andre løbende overførsler .........................

1.537.041

1.476.491

1.473.457

1.421.752

1.435.698

9.1

Til andre offentlige delsektorer .....................

-

-

-

-

-

9.1.1

Den statslige sektor i Grønland .....................

-

-

-

-

-

9.1.2

Sociale kasser og fonde ..........................

-

-

-

-

-

9.1.3

Den selvstyrede sektor ...........................

-

-

-

-

-

9.1.4

Den kommunale sektor ...........................

-

-

-

-

-

9.2

Til husholdninger ................................

1.326.459

1.260.117

1.252.341

1.227.411

1.232.217

9.3

Til private nonprofit institutioner .....................

210.583

216.375

221.116

194.340

203.481

9.4

Til udlandet ....................................

-

-

-

-

-

9.4.1

Til den danske stat ..............................

-

-

-

-

-

9.4.2

Til Danmark i øvrigt ..............................

-

-

-

-

-

9.4.3

Til udland i øvrigt ................................

-

-

-

-

-

10

Løbende overførsler i alt (7+8+9) ..................

2.012.382

1.950.630

2.030.744

1.980.477

2.089.757

11

Driftsudgifter i alt (6+10) .........................

9.964.734

10.186.091

10.623.797

11.109.480

11.587.436

 

 

 

 

 

 

 

12

Faste nyinvesteringer ............................

609.601

865.158

757.198

669.436

957.787

13

Køb af bygninger o.a. eksisterende investeringsgoder i øvrigt

37.894

2.544

10.249

-7.291

-14.862

14

Lagerændring ..................................

-

-

-

-

-

15

Køb af jord og rettigheder, netto ....................

-

-

-8.023

-38.506

3.149

16

Kapitalakkumulation i alt (12+13+14+15) ............

647.495

867.702

759.424

623.639

946.074

17

Investeringstilskud og kapitaloverførsler i øvrigt .........

36.177

95.178

207.974

51.520

79.464

17.1

Til offentlige kvasiselskaber ........................

14

-

-

14.400

30.000

17.2

Til andre virksomheder ...........................

804

745

97.258

151

17

17.3

Til andre offentlige delsektorer .....................

-

-

-

-

-

17.3.1

Den statslige sektor i Grønland .....................

-

-

-

-

-

17.3.2

Sociale kasser og fonde ..........................

-

-

-

-

-

17.3.3

Den selvstyrede sektor ...........................

-

-

-

-

-

17.3.4

Den kommunale sektor ...........................

-

-

-

-

-

17.4

Til husholdninger ................................

25.395

90.618

110.716

36.969

49.447

17.5

Til private nonprofit institutioner .....................

9.964

3.815

-

-

-

17.6

Til udlandet ....................................

-

-

-

-

-

17.6.1

Til Danmark ....................................

-

-

-

-

-

17.6.2

Til udland i øvrigt ................................

-

-

-

-

-

18

Kapitaloverførsler i alt (17) .......................

36.177

95.178

207.974

51.520

79.464

19

Kapitaludgifter (16+18) ..........................

683.672

962.880

967.398

675.158

1.025.538

 

 

 

 

 

 

 

20

Drifts- og kapitaludgifter i alt (11+19) ...............

10.648.406

11.148.971

11.591.195

11.784.639

12.612.973

Anm. Opgørelsen er konsolideret, og overførsler mellem de offentlige delsektorer er derfor, i henhold til ENS 1995, ikke medtaget. Derudover er kapitaltilskud til egne kvasiselskaber ikke indeholdt i statistikken. I 2020 udgør kapitaltilskud til egne kvasiselskaber 79 mio. kr.

 

 

Tabel 1a (fortsat). Indtægter i offentlig forvaltning og service, realøkonomisk fordeling

II

Indtægter

2016

2017

2018

2019

2020

 

 

1.000 kr.

1

Bruttorestindkomst ..........................  

598.405

614.151

620.620

631.282

652.463

2

Udtræk af indkomst fra offentlige kvasiselskaber ....

112.380

117.067

98.234

92.724

115.256

3

Renter samt udbytter .........................

368.449

343.111

413.091

873.317

322.188

3.1

Effektive renter m.m. .........................

131.402

131.327

102.861

187.043

179.826

3.2

Udbytter ..................................

237.047

211.784

310.230

686.274

142.362

4

Indtægter fra jord og rettigheder m.v. ............

-

-

-

-

-

4.1

Koncessionsafgifter ..........................

-

-

-

-

-

4.2

Andre rettigheder, patenter m.v. ................

-

-

-

-

-

5

Produktions- og importskatter ..................

1.026.969

1.043.948

1.200.686

1.207.097

1.238.777

5.1

Importskatter ...............................

499.111

488.749

477.874

520.485

566.540

5.2

Ensfragtafgifter .............................

-

-

-

-

-

5.3

Andre afgifter ..............................

527.859

555.199

722.812

686.612

672.237

6

Løbende indkomst- og formueskatter ............

4.187.080

4.280.004

5.036.008

4.618.300

4.907.434

7

Obligatoriske bidrag til sociale sikringsordninger ....

-

-

-

-

-

8

Frivillige bidrag til sociale sikringsordninger ........

-

-

-

-

-

9

Imputerede bidrag til sociale sikringsordninger ......

-

-

-

-

-

10

Andre løbende overførsler i alt ..................

5.181.336

5.264.447

5.390.568

5.571.667

5.648.546

10.1

Fra andre offentlige delsektorer .................

-

-

-

-

-

10.1.1

Den statslige sektor i Grønland .................

-

-

-

-

-

10.1.2

De sociale kasser og fonde ....................

-

-

-

-

-

10.1.3

Den selvstyrede sektor .......................

-

-

-

-

-

10.1.4

Den kommunale sektor .......................

-

-

-

-

-

10.2

Fra andre indenlandske sektorer ................

2.213

384

84

-

-

10.3

Fra udlandet ...............................

5.179.123

5.264.063

5.390.484

5.571.667

5.648.546

10.3.1

EU's institutioner ............................

334.359

348.444

354.131

341.882

375.289

10.3.2

Udland i øvrigt ..............................

-

-

-

-

-

10.3.3

Den danske stat ............................

4.844.764

4.915.619

5.036.352

5.229.785

5.273.258

10.3.3.1

Bloktilskud m.v. .............................

3.690.638

3.765.068

3.832.525

3.857.300

3.911.299

10.3.3.2

Refusioner ................................

1.154.126

1.150.551

1.203.827

1.372.485

1.361.958

11

Driftsindtægter i alt (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10) ....

11.474.619

11.662.729

12.759.206

12.994.387

12.884.664

 

 

 

 

 

 

 

12

Kapitalskatter ..............................  

-

-

-

-

-

13

Andre kapitaloverførsler .......................  

19.824

25

-

-

-

13.1

Fra andre offentlige delsektorer .................  

-

-

-

-

-

13.1.1

Den statslige sektor i Grønland .................  

-

-

-

-

-

13.1.2

Sociale kasser og fonde ......................  

-

-

-

-

-

13.1.3

Den selvstyrede sektor .......................  

-

-

-

-

-

13.1.4

Den kommunale sektor .......................  

-

-

-

-

-

13.2

Fra andre indenlandske sektorer ................  

19.824

25

-

-

-

13.3

Fra udland ................................  

-

-

-

-

-

13.3.1

EU's institutioner ............................  

-

-

-

-

-

13.3.2

Udland i øvrigt ..............................  

-

-

-

-

-

13.3.3

Den danske stat ............................  

-

-

-

-

-

14

Kapitalindtægter i alt (12+13) .................  

19.824

25

-

-

-

 

    

 

 

 

 

 

15

Drifts- og kapitalindtægter i alt (11+14) ..........     

11.494.443

11.662.754

12.759.206

12.994.387

12.884.664

 

    

 

 

 

 

 

 

Driftsoverskud = Bruttoopsparing (II.11-I.11) .....     

1.509.884

1.476.638

2.135.409

1.884.906

1.297.229

 

Drifts- og kapitaloverskud = Fordringserhvervelse
(II.15-I.20)
.................................       .....................................

846.037

513.783

1.168.011

1.209.748

271.691

 

 

Tabel 1b. Udgifter i den kommunale sektor, realøkonomisk fordeling

I

Udgifter

2016

2017

2018

2019

2020

 

 

1.000 kr.

1

Aflønning af ansatte .............................  

2.020.917

2.150.811

2.217.959

2.369.025

2.457.874

2

Forbrug af fast realkapital .........................

299.511

310.256

315.514

322.719

336.197

3

Forbrug i produktionen ...........................

1.465.822

1.518.978

1.645.740

1.758.308

1.684.662

4

Sociale overførsler i naturalier ......................

-

-

-

-

-

5

Salg af varer og tjenester .........................

268.332

270.859

210.600

232.171

216.170

6

Konsum i alt (1+2+3+4-5) .........................

3.517.918

3.709.186

3.968.612

4.217.881

4.262.562

7

Renter m.v. ....................................

4.885

4.246

9.479

8.584

7.480

8

Subsidier ......................................

71.118

77.861

96.708

105.925

82.130

8.1

Til offentlige kvasiselskaber ........................

47.070

54.921

72.862

90.080

67.699

8.2

Til andre virksomheder ...........................

24.048

22.940

23.847

15.845

14.431

9

Andre løbende overførsler .........................

1.092.679

1.136.736

1.103.686

1.065.981

1.089.442

9.1

Til andre offentlige delsektorer .....................

-

-

-

-

-

9.1.1

Den statslige sektor i Grønland .....................

-

-

-

-

-

9.1.2

Sociale kasser og fonde ..........................

-

-

-

-

-

9.1.3

Den selvstyrede sektor ...........................

-

-

-

-

-

9.1.4

Den kommunale sektor ...........................

-

-

-

-

-

9.2

Til husholdninger ................................

1.013.288

1.062.611

1.029.237

1.010.506

1.028.722

9.3

Til private nonprofit institutioner .....................

79.391

74.125

74.449

55.474

60.719

9.4

Til udlandet ....................................

-

-

-

-

-

9.4.1

Til den danske stat ..............................

-

-

-

-

-

9.4.2

Til Danmark i øvrigt ..............................

-

-

-

-

-

9.4.3

Til udland i øvrigt ................................

-

-

-

-

-

10

Løbende overførsler i alt (7+8+9) ..................

1.168.681

1.218.843

1.209.873

1.180.490

1.179.052

11

Driftsudgifter i alt (6+10) .........................

4.686.599

4.928.029

5.178.486

5.398.371

5.441.615

 

 

 

 

 

 

 

12

Faste nyinvesteringer ............................

385.326

503.345

434.205

380.570

548.783

13

Køb af bygninger o.a. eksisterende investeringsgoder i øvrigt

17.819

2.544

3.254

667

-505

14

Lagerændring ..................................

-

-

-

-

-

15

Køb af jord og rettigheder, netto ....................

-

-

-8.023

-506

3.149

16

Kapitalakkumulation i alt (12+13+14+15) ............

403.145

505.889

429.436

380.731

551.427

17

Investeringstilskud og kapitaloverførsler i øvrigt .........

9.978

3.815

-

14.400

30.000

17.1

Til offentlige kvasiselskaber ........................

14

-

-

14.400

30.000

17.2

Til andre virksomheder ...........................

-

-

-

-

-

17.3

Til andre offentlige delsektorer .....................

-

-

-

-

-

17.3.1

Den statslige sektor i Grønland .....................

-

-

-

-

-

17.3.2

Sociale kasser og fonde ..........................

-

-

-

-

-

17.3.3

Den selvstyrede sektor ...........................

-

-

-

-

-

17.3.4

Den kommunale sektor ...........................

-

-

-

-

-

17.4

Til husholdninger ................................

-

-

-

-

-

17.5

Til private nonprofit institutioner .....................

9.964

3.815

-

-

-

17.6

Til udlandet ....................................

-

-

-

-

-

17.6.1

Til Danmark ....................................

-

-

-

-

-

17.6.2

Til udland i øvrigt ................................

-

-

-

-

-

18

Kapitaloverførsler i alt (17) .......................

9.978

3.815

-

14.400

30.000

19

Kapitaludgifter (16+18) ..........................

413.123

509.704

429.436

395.131

581.427

 

 

 

 

 

 

 

20

Drifts- og kapitaludgifter i alt (11+19) ...............

5.099.722

5.437.734

5.607.922

5.793.501

6.023.041

Anm. Opgørelsen er konsolideret, og overførsler mellem de offentlige delsektorer er derfor, i henhold til ENS 1995, ikke medtaget. Derudover er kapitaltilskud til egne kvasiselskaber ikke indeholdt i statistikken. I 2020 udgør kapitaltilskud til kommunernes egne kvasiselskaber 36 mio. kr.

 

 

Tabel 1b (fortsat). Indtægter i den kommunale sektor, realøkonomisk fordeling

II

Indtægter

2016

2017

2018

2019

2020

 

 

1.000 kr.

1

Bruttorestindkomst ..........................  

299.511

310.256

315.514

322.719

336.197

2

Udtræk af indkomst fra offentlige kvasiselskaber ....

57.942

62.967

49.749

53.739

47.789

3

Renter samt udbytter .........................

17.321

27.948

29.512

66

-298

3.1

Effektive renter m.m. .........................

135

5.948

2.089

46

-298

3.2

Udbytter ..................................

17.186

22.000

27.422

20

-

4

Indtægter fra jord og rettigheder m.v. ............

-

-

-

-

-

4.1

Koncessionsafgifter ..........................

-

-

-

-

-

4.2

Andre rettigheder, patenter m.v. ................

-

-

-

-

-

5

Produktions- og importskatter ..................

-

-

-

-

-

5.1

Importskatter ...............................

-

-

-

-

-

5.2

Ensfragtafgifter .............................

-

-

-

-

-

5.3

Andre afgifter ..............................

-

-

-

-

-

6

Løbende indkomst- og formueskatter ............

2.887.882

3.004.559

3.277.948

3.427.881

3.517.926

7

Obligatoriske bidrag til sociale sikringsordninger ....

-

-

-

-

-

8

Frivillige bidrag til sociale sikringsordninger ........

-

-

-

-

-

9

Imputerede bidrag til sociale sikringsordninger ......

-

-

-

-

-

10

Andre løbende overførsler i alt ..................

2.058.808

2.106.169

2.225.726

2.234.857

2.219.951

10.1

Fra andre offentlige delsektorer .................

2.056.596

2.105.785

2.225.642

2.234.857

2.219.951

10.1.1

Den statslige sektor i Grønland .................

-

-

-

-

-

10.1.2

De sociale kasser og fonde ....................

-

-

-

-

-

10.1.3

Den selvstyrede sektor .......................

2.056.596

2.105.785

2.225.642

2.234.857

2.219.951

10.1.4

Den kommunale sektor .......................

-

-

-

-

-

10.2

Fra andre indenlandske sektorer ................

2.213

384

84

-

-

10.3

Fra udlandet ...............................

-

-

-

-

-

10.3.1

EU's institutioner ............................

-

-

-

-

-

10.3.2

Udland i øvrigt ..............................

-

-

-

-

-

10.3.3

Den danske stat ............................

-

-

-

-

-

10.3.3.1

Bloktilskud m.v. .............................

-

-

-

-

-

10.3.3.2

Refusioner ................................

-

-

-

-

-

11

Driftsindtægter i alt (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10) ....

5.321.464

5.511.899

5.898.448

6.039.262

6.121.565

 

 

 

 

 

 

 

12

Kapitalskatter ..............................

-

-

-

-

-

13

Andre kapitaloverførsler .......................

43.459

53.118

9.570

806

-

13.1

Fra andre offentlige delsektorer .................

43.459

53.093

9.570

806

-

13.1.1

Den statslige sektor i Grønland .................

-

-

-

-

-

13.1.2

Sociale kasser og fonde ......................

-

-

-

-

-

13.1.3

Den selvstyrede sektor .......................

43.459

53.093

9.570

806

-

13.1.4

Den kommunale sektor .......................

-

-

-

-

-

13.2

Fra andre indenlandske sektorer ................

-

25

-

-

-

13.3

Fra udland ................................

-

-

-

-

-

13.3.1

EU's institutioner ............................

-

-

-

-

-

13.3.2

Udland i øvrigt ..............................

-

-

-

-

-

13.3.3

Den danske stat ............................

-

-

-

-

-

14

Kapitalindtægter i alt (12+13) .................

43.459

53.118

9.570

806

-

 

 

 

 

 

 

 

15

Drifts- og kapitalindtægter i alt (11+14) ..........

5.364.923

5.565.017

5.908.019

6.040.068

6.121.565

 

 

 

 

 

 

 

 

Driftsoverskud = Bruttoopsparing (II.11-I.11) .....

634.866

583.870

719.963

640.892

679.950

 

Drifts- og kapitaloverskud = Fordringserhvervelse
(II.15-I.20)
.................................

265.201

127.283

300.097

246.566

98.524

 

 

Tabel 1c. Udgifter i den selvstyrede sektor, realøkonomisk fordeling

I

Udgifter

2016

2017

2018

2019

2020

 

 

1.000 kr.

1

Aflønning af ansatte .............................  

1.810.648

1.880.486

1.929.501

1.979.008

2.082.946

2

Forbrug af fast realkapital .........................

285.997

291.407

293.110

296.868

304.664

3

Forbrug i produktionen ...........................

1.725.577

1.809.252

1.818.063

1.890.455

2.058.008

4

Sociale overførsler i naturalier ......................

-

-

-

-

-

5

Salg af varer og tjenester .........................

554.084

617.910

632.056

551.269

578.713

6

Konsum i alt (1+2+3+4-5) .........................

3.268.139

3.363.235

3.408.618

3.615.063

3.866.906

7

Renter m.v. ....................................

16.544

13.885

15.381

13.295

11.772

8

Subsidier ......................................

382.795

378.147

435.718

430.921

552.676

8.1

Til offentlige kvasiselskaber ........................

39.650

27.745

85.414

78.497

89.365

8.2

Til andre virksomheder ...........................

343.145

350.402

350.304

352.423

463.311

9

Andre løbende overførsler .........................

2.442.083

2.386.892

2.573.681

2.559.374

2.543.063

9.1

Til andre offentlige delsektorer .....................

1.997.721

2.047.137

2.203.910

2.203.603

2.196.807

9.1.1

Den statslige sektor i Grønland .....................

-

-

-

-

-

9.1.2

Sociale kasser og fonde ..........................

-

-

-

-

-

9.1.3

Den selvstyrede sektor ...........................

-

-

-

-

-

9.1.4

Den kommunale sektor ...........................

1.997.721

2.047.137

2.203.910

2.203.603

2.196.807

9.2

Til husholdninger ................................

313.171

197.506

223.104

216.905

203.495

9.3

Til private nonprofit institutioner .....................

131.192

142.250

146.667

138.866

142.761

9.4

Til udlandet ....................................

-

-

-

-

-

9.4.1

Til den danske stat ..............................

-

-

-

-

-

9.4.2

Til Danmark i øvrigt ..............................

-

-

-

-

-

9.4.3

Til udland i øvrigt ................................

-

-

-

-

-

10

Løbende overførsler i alt (7+8+9) ..................

2.841.422

2.778.924

3.024.781

3.003.590

3.107.512

11

Driftsudgifter i alt (6+10) .........................

6.109.560

6.142.158

6.433.399

6.618.652

6.974.417

 

 

 

 

 

 

 

12

Faste nyinvesteringer ............................

223.548

361.813

322.993

288.746

403.654

13

Køb af bygninger o.a. eksisterende investeringsgoder i øvrigt

20.075

-

6.995

-7.958

-14.357

14

Lagerændring ..................................

-

-

-

-

-

15

Køb af jord og rettigheder, netto ....................

-

-

-

-38.000

-

16

Kapitalakkumulation i alt (12+13+14+15) ............

243.623

361.813

329.988

242.788

389.297

17

Investeringstilskud og kapitaloverførsler i øvrigt .........

128.532

203.104

239.276

69.180

72.608

17.1

Til offentlige kvasiselskaber ........................

-

-

-

-

-

17.2

Til andre virksomheder ...........................

804

745

97.258

151

17

17.3

Til andre offentlige delsektorer .....................

102.334

111.741

31.302

32.061

23.144

17.3.1

Den statslige sektor i Grønland .....................

-

-

-

-

-

17.3.2

Sociale kasser og fonde ..........................

-

-

-

-

-

17.3.3

Den selvstyrede sektor ...........................

-

-

-

-

-

17.3.4

Den kommunale sektor ...........................

102.334

111.741

31.302

32.061

23.144

17.4

Til husholdninger ................................

25.395

90.618

110.716

36.969

49.447

17.5

Til private nonprofit institutioner .....................

-

-

-

-

-

17.6

Til udlandet ....................................

-

-

-

-

-

17.6.1

Til Danmark ....................................

-

-

-

-

-

17.6.2

Til udland i øvrigt ................................

-

-

-

-

-

18

Kapitaloverførsler i alt (17) .......................

128.532

203.104

239.276

69.180

72.608

19

Kapitaludgifter (16+18) ..........................

372.155

564.917

569.265

311.968

461.905

 

 

 

 

 

 

 

20

Drifts- og kapitaludgifter i alt (11+19) ...............

6.481.716

6.707.076

7.002.663

6.930.621

7.436.322

Anm. Opgørelsen er konsolideret, og overførsler mellem de offentlige delsektorer er derfor, i henhold til ENS 1995, ikke medtaget. Derudover er kapitaltilskud til egne kvasiselskaber ikke indeholdt i statistikken. I 2020 udgør kapitaltilskud til selvstyrets egne kvasiselskaber43 mio. kr.

 

 

Tabel 1c (fortsat). Indtægter i den selvstyrede sektor, realøkonomisk fordeling

II

Indtægter

2016

2017

2018

2019

2020

 

 

1.000 kr.

1

Bruttorestindkomst ..........................  

285.997

291.407

293.110

296.868

304.664

2

Udtræk af indkomst fra offentlige kvasiselskaber ....

54.438

54.101

48.486

38.985

67.467

3

Renter samt udbytter .........................

351.128

315.163

383.579

873.250

322.486

3.1

Effektive renter m.m. .........................

131.266

125.379

100.772

186.997

180.124

3.2

Udbytter ..................................

219.861

189.784

282.808

686.254

142.362

4

Indtægter fra jord og rettigheder m.v. ............

-

-

-

-

-

4.1

Koncessionsafgifter ..........................

-

-

-

-

-

4.2

Andre rettigheder, patenter m.v. ................

-

-

-

-

-

5

Produktions- og importskatter ..................

1.026.969

1.043.948

1.200.686

1.207.097

1.238.777

5.1

Importskatter ...............................

499.111

488.749

477.874

520.485

566.540

5.2

Ensfragtafgifter .............................

-

-

-

-

-

5.3

Andre afgifter ..............................

527.859

555.199

722.812

686.612

672.237

6

Løbende indkomst- og formueskatter ............

1.299.198

1.275.445

1.758.060

1.190.419

1.389.508

7

Obligatoriske bidrag til sociale sikringsordninger ....

-

-

-

-

-

8

Frivillige bidrag til sociale sikringsordninger ........

-

-

-

-

-

9

Imputerede bidrag til sociale sikringsordninger ......

-

-

-

-

-

10

Andre løbende overførsler i alt ..................

4.024.997

4.113.512

4.186.656

4.287.182

4.286.588

10.1

Fra andre offentlige delsektorer .................

-

-

-

88.000

-

10.1.1

Den statslige sektor i Grønland .................

-

-

-

88.000

-

10.1.2

De sociale kasser og fonde ....................

-

-

-

-

-

10.1.3

Den selvstyrede sektor .......................

-

-

-

-

-

10.1.4

Den kommunale sektor .......................

-

-

-

-

-

10.2

Fra andre indenlandske sektorer ................

-

-

-

-

-

10.3

Fra udlandet ...............................

4.024.997

4.113.512

4.186.656

4.199.182

4.286.588

10.3.1

EU's institutioner ............................

334.359

348.444

354.131

341.882

375.289

10.3.2

Udland i øvrigt ..............................

-

-

-

-

-

10.3.3

Den danske stat ............................

3.690.638

3.765.068

3.832.525

3.857.300

3.911.299

10.3.3.1

Bloktilskud m.v. .............................

3.690.638

3.765.068

3.832.525

3.857.300

3.911.299

10.3.3.2

Refusioner ................................

-

-

-

-

-

11

Driftsindtægter i alt (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10) ....

7.042.727

7.093.575

7.870.577

7.893.802

7.609.490

 

 

 

 

 

 

 

12

Kapitalskatter ..............................

-

-

-

-

-

13

Andre kapitaloverførsler .......................

19.824

-

-

-

-

13.1

Fra andre offentlige delsektorer .................

-

-

-

-

-

13.1.1

Den statslige sektor i Grønland .................

-

-

-

-

-

13.1.2

Sociale kasser og fonde ......................

-

-

-

-

-

13.1.3

Den selvstyrede sektor .......................

-

-

-

-

-

13.1.4

Den kommunale sektor .......................

-

-

-

-

-

13.2

Fra andre indenlandske sektorer ................

19.824

-

-

-

-

13.3

Fra udland ................................

-

-

-

-

-

13.3.1

EU's institutioner ............................

-

-

-

-

-

13.3.2

Udland i øvrigt ..............................

-

-

-

-

-

13.3.3

Den danske stat ............................

-

-

-

-

-

14

Kapitalindtægter i alt (12+13) .................

19.824

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

15

Drifts- og kapitalindtægter i alt (11+14) ..........

7.062.551

7.093.575

7.870.577

7.893.802

7.609.490

 

 

 

 

 

 

 

 

Driftsoverskud = Bruttoopsparing (II.11-I.11)

933.166

951.417

1.437.178

1.275.149

635.072

 

Drifts- og kapitaloverskud = Fordringserhvervelse
(II.15-I.20)
.................................

580.835

386.500

867.913

963.181

173.167

 

 

Tabel 1d. Udgifter i den statslige sektor, realøkonomisk fordeling

I

Udgifter

2016

2017

2018

2019

2020

 

 

1.000 kr.

1

Aflønning af ansatte .............................  

468.989

459.515

502.460

584.828

582.128

2

Forbrug af fast realkapital .........................

12.897

12.489

11.996

11.695

11.603

3

Forbrug i produktionen ...........................

782.384

817.223

840.088

838.485

854.357

4

Sociale overførsler i naturalier ......................

-

-

-

-

-

5

Salg af varer og tjenester .........................

97.975

126.187

138.721

138.948

79.876

6

Konsum i alt (1+2+3+4-5) .........................

1.166.296

1.163.040

1.215.823

1.296.060

1.368.211

7

Renter m.v. ....................................

-

-

-

-

-

8

Subsidier ......................................

-

-

-

-

-

8.1

Til offentlige kvasiselskaber ........................

-

-

-

-

-

8.2

Til andre virksomheder ...........................

-

-

-

-

-

9

Andre løbende overførsler .........................

-

-

-

88.000

-

9.1

Til andre offentlige delsektorer .....................

-

-

-

88.000

-

9.1.1

Den statslige sektor i Grønland .....................

-

-

-

-

-

9.1.2

Sociale kasser og fonde ..........................

-

-

-

-

-

9.1.3

Den selvstyrede sektor ...........................

-

-

-

88.000

-

9.1.4

Den kommunale sektor ...........................

-

-

-

-

-

9.2

Til husholdninger ................................

-

-

-

-

-

9.3

Til private nonprofit institutioner .....................

-

-

-

-

-

9.4

Til udlandet ....................................

-

-

-

-

-

9.4.1

Til den danske stat ..............................

-

-

-

-

-

9.4.2

Til Danmark i øvrigt ..............................

-

-

-

-

-

9.4.3

Til udland i øvrigt ................................

-

-

-

-

-

10

Løbende overførsler i alt (7+8+9) ..................

-

-

-

88.000

-

11

Driftsudgifter i alt (6+10) .........................

1.166.296

1.163.040

1.215.823

1.384.060

1.368.211

 

 

 

 

 

 

 

12

Faste nyinvesteringer ............................

727

-

-

120

5.350

13

Køb af bygninger o.a. eksisterende investeringsgoder i øvrigt

-

-

-

-

-

14

Lagerændring ..................................

-

-

-

-

-

15

Køb af jord og rettigheder, netto ....................

-

-

-

-

-

16

Kapitalakkumulation i alt (12+13+14+15) ............

727

-

-

120

5.350

17

Investeringstilskud og kapitaloverførsler i øvrigt .........

-

-

-

-

-

17.1

Til offentlige kvasiselskaber ........................

-

-

-

-

-

17.2

Til andre virksomheder ...........................

-

-

-

-

-

17.3

Til andre offentlige delsektorer .....................

-

-

-

-

-

17.3.1

Den statslige sektor i Grønland .....................

-

-

-

-

-

17.3.2

Sociale kasser og fonde ..........................

-

-

-

-

-

17.3.3

Den selvstyrede sektor ...........................

-

-

-

-

-

17.3.4

Den kommunale sektor ...........................

-

-

-

-

-

17.4

Til husholdninger ................................

-

-

-

-

-

17.5

Til private nonprofit institutioner .....................

-

-

-

-

-

17.6

Til udlandet ....................................

-

-

-

-

-

17.6.1

Til Danmark ....................................

-

-

-

-

-

17.6.2

Til udland i øvrigt ................................

-

-

-

-

-

18

Kapitaloverførsler i alt (17) .......................

-

-

-

-

-

19

Kapitaludgifter (16+18) ..........................

727

-

-

120

5.350

 

 

 

 

 

 

 

20

Drifts- og kapitaludgifter i alt (11+19) ...............

1.167.023

1.163.040

1.215.823

1.384.180

1.373.561

 

 

Tabel 1d (fortsat). Indtægter i den statslige sektor, realøkonomisk fordeling

II

Indtægter

2016

2017

2018