1. Indledning

Denne statistik belyser økonomien i den kommunale, den selvstyrede og den statslige sektor samt den samlede sektor for offentlig forvaltning og service i Grønland. Den udarbejdes efter retningslinjerne i de internationale nationalregnskabssystemer, hhv. System of National Accounts 1993 (SNA 93) og Det europæiske nationalregnskabssystem 1995 (ENS 1995). Det sikrer en høj grad af sammenlignelighed med andre lande. Dog er det vigtigt, at sammenligningen sker med lande på nogenlunde samme udviklingstrin. I denne publikation fremstilles udviklingen i Grønlands offentlige finanser gennem perioden 2016-2020.

 

Publikationen er opdelt i tre sektioner, der kan læses samlet eller hver for sig. I kapitel 2-5 belyses økonomien i henholdsvis den samlede offentlige forvaltning og servicesektor, den kommunale sektor, den selvstyrede sektor samt den statslige sektor.

 

Kildematerialet bag statistikken gennemgås i kapitel 6, mens begreber og retningslinjer ifølge de internationale nationalregnskabssystemer gennemgås i kapitel 7. Samtidig gennemgås tabelopstillingerne, der anvendes i nærværende publikation, hvorefter de offentlige udgifter og indtægter opgøres efter henholdsvis reale transaktionstyper (de realøkonomiske fordelinger) og efter formål (den funktionelle fordeling). I afsnittet om begreber og retningslinjer findes en grundig gennemgang af de to fordelinger bl.a. den nyere funktionelle fordeling COFOG, Classification of Functions of Government.

 

Publikationen afrundes i kapitel 8 med et tabelafsnit. Tabellerne i kapitel 8 er detaljerede udgaver af de mindre oversigter i kapitel 2-5.

 

Detaljerede elektroniske oplysninger om Grønlands offentlige finanser for perioden 1994-2020 findes i Grønlands Statistikbank på hjemmesiden bank.stat.gl.

 

Revisioner i denne publikation

Tallene i denne publikation er revideret for 2019. Revisionen skyldes ændringer i visse kommunale regnskaber efter udgivelsen ”Offentlige finanser 2019”. Grønlands Statistik forventer, at der i de kommende år vil forekomme forsinkelser i de kommunale regnskaber. For at imødegå disse ændringer, betragtes det seneste offentliggjorte år i denne publikation, 2020 derfor som foreløbigt.