Funktionel fordeling

I 2017 var over hele året samlet 18.428 personer ansat i en kortere eller længere periode i Selvstyret og kommunerne. En ansat person er medtalt i opgørelsen uanset om personen har arbejdet i en måned, i et helt kvartal eller hele året. En person kan i perioden for opgørelsen være ansat i flere forskellige stillinger. Der er således færre personer i opgørelsen for alle end ved de enkelte funktionelle fordelinger. Opgørelsen af antal ansatte har ikke en sammenhæng med tidsforbruget i stillingen, dette er opgjort ved fuldtidsbeskæftigede.

 

Tabel 3. Ansatte efter funktionel fordeling

 

2016

2017

 

 

 

                 Antal               

   Ændring  

       Pct.     

I alt ................................

18.251

18.428

177

1,0

Selvstyret ............................

7.288

7.260

-28

-0,4

Kommuner ...........................

12.631

12.866

235

1,9

 

                             Funktionel fordeling                           

1. Generelle offentlige tjenester ...........

2.301

2.548

247

10,7

2. Forsvar ...........................

0

0

0

-

3. Offentlig orden og sikkerhed ...........

79

78

-1

-1,3

4. Økonomiske anliggender ..............

1.766

1.622

-144

-8,2

5. Miljøbeskyttelse .....................

554

616

62

11,2

6. Boliger og offentlige faciliteter ..........

51

63

12

23,5

7. Sundhedsvæsen ....................

3.274

3.177

-97

-3,0

8. Fritid, kultur og religion ................

1.147

1.174

27

2,4

9. Undervisning .......................

4.334

4.389

55

1,3

10. Social beskyttelse ..................

9.008

9.193

185

2,1

Kilde: http://bank.stat.gl/ofdoa1