Fuldtidsbeskæftigede i Selvstyret og kommunerne

I 2017 var der 10.536 fuldtidsbeskæftigede i det offentlige. Der var 3.974 fuldtidsbeskæftigede i Selvstyret og 6.562 fuldtidsbeskæftigede i kommunerne.

 

Fuldtidsbeskæftigede er en omregning af arbejdstimer for ansatte. Personer, der er ansat på deltid eller har været ansat få timer, bliver opgjort i forhold til deres arbejdstid.

 

Statistikken udarbejdes på baggrund af et udtræk fra det offentlige lønsystem AKISSARSIAT.

 

Figur 1. Fuldtidsbeskæftigede i kommunerne og selvstyret

Kilde: http://bank.stat.gl/ofdoa1

 

Funktionel fordeling

Stigningen er sket i både kommunerne og selvstyret, og primært i området

social beskyttelse, hvilket også er det største område i forhold til beskæftigede.

 

Tabel 1. Fuldtidsbeskæftigede efter funktionel fordeling

 

2016

2017

 

 

 

                 Antal               

   Ændring  

       Pct.     

Alle heraf ...........................

10.254

10.536

282

2,8

Selvstyret ............................

3920

3974

54

1,4

Kommuner ...........................

6334

6562

228

3,6

Funktionel fordeling ....................

                             Funktionel fordeling                           

1. Generelle offentlige tjenester ...........

1348

1426

78

5,8

2. Forsvar ...........................

0

0

0

-

3. Offentlig orden og sikkerhed ...........

20

25

5

25,0

4. Økonomiske anliggender ..............

534

513

-21

-3,9

5. Miljøbeskyttelse .....................

188

191

3

1,6

6. Boliger og offentlige faciliteter ..........

31

30

-1

-3,2

7. Sundhedsvæsen ....................

1552

1565

13

0,8

8. Fritid, kultur og religion ................

303

309

6

2,0

9. Undervisning .......................

2360

2377

17

0,7

10. Social beskyttelse ..................

3917

4100

183

4,7

Kilde: http://bank.stat.gl/ofdoa1

 

Figur 2. Andel af fuldtidsbeskæftigede efter funktionel fordeling i pct.

Kilde: http://bank.stat.gl/ofdoa1

 

Aflønningsform

De ansatte er opgjort ved månedslønnede og timelønnede. I 2017 var der 6.921 månedslønnede og 3.576 timelønnede.

 

Tabel 2. Fuldtidsbeskæftigede efter aflønningsform

 

2016

2017

 

 

 

                     Antal                   

     Ændring    

         Pct.       

Alle ........................  

10.254

10.536

282

2,8

Månedslønnede ...............

6.844

6.961

117

1,7

Timelønnede .................

3.410

3.576

166

4,9

Kilde: http://bank.stat.gl/ofdoa2

 

Overenskomstgrupperinger

Hovedparten af offentlige ansatte er aflønnet i henhold til en overenskomst eller en aftale. I lønsystemet er de ansatte er opgjort med en tilknytning til en overenskomstgruppering. Tallene findes i statistikbanken: http://bank.stat.gl/ofdoa5.

For 2017 er der fortsat sket et fald i ansatte af tjenestemænd eller tjenestemandslignende overenskomster i forhold til tidligere år. Faldet var i

2017 på 49 fuldtidsbeskæftigede i forhold til 2016.

 

Fuldtidsbeskæftigede efter distrikter

I 2017 var der i Nuuk distriktet 3.790 fuldtidsbeskæftigede, heraf 2.162 med ansættelse i Selvstyret og 1.628 kommunalt ansatte. I Ittoqqortoormiit distriktet var der samlet 69 fuldtidsbeskæftigede, heraf 12 fra Selvstyret og 58 fra kommunen. 

 

Figur 3. Fuldtidsbeskæftigede efter distrikt og sektor, 2017

Kilde: http://bank.stat.gl/ofdoa6