Funktionel fordeling

I 2015 var der i gennemsnit for de 4 kvartaler 9.896 fuldtidsbeskæftigede i Selvstyret og kommunerne. Der var 3.667 fuldtidsbeskæftigede i Selvstyret og 6.230 fuldtidsbeskæftigede i kommunerne. En samlet nedgang på 21 fuldtidsbeskæftigede i forhold til 2014, en nedgang der kun er sket i kommunerne, da Selvstyret havde fået 96 flere fuldtidsbeskæftigede.

 

Tabel 1. Fuldtidsbeskæftigede efter funktionel fordeling, 2014-2015 og 2015 1. kvartal – 4. kvartal.

 

2014

2015

2015 1K

2015 2K

2015 3K

2015 4K

Alle, heraf     .....................

9.917

9.896

9.767

9.986

9.611

10.221

Selvstyret     .....................

3.571

3.667

3.700

3.604

3.717

3.646

Kommunerne       ..................

6.346

6.230

6.067

6.382

5.895

6.575

    

Funktionel fordeling

1. Generelle offentlige tjenester     .....          

1.260

1.257

1.244

1.263

1.254

1.268

2. Forsvar      .....................

0

0

0

0

0

0

3. Offentlig orden og sikkerhed      .....

21

21

22

23

20

19

4. Økonomiske anliggender      ........

530

545

495

523

488

673

5. Miljøbeskyttelse      ...............

179

180

165

188

171

194

6. Boliger og offentlige faciliteter      ....

24

29

30

28

29

30

7. Sundhedsvæsen      ..............

1.414

1.425

1.433

1.406

1.458

1.401

8. Fritid, kultur og religion      ..........

303

306

297

317

300

309

9. Undervisning      .................

2.456

2.406

2.438

2.420

2.311

2.455

10. Social beskyttelse      ............

3.732

3.729

3.644

3.819

3.581

3.872

Kilde: http://bank.stat.gl/ofdoa1

 

I figur 1, er den procentvis fordeling af ansatte illustreret i et lagkagediagram.

 

Figur 1. Fuldtidsbeskæftigede efter funktionel fordeling i pct., 2015  

Kilde: http://bank.stat.gl/ofdoa1

 

Aflønningsform og lønmodtagergruppe

De ansatte er opgjort ved månedslønnede og timelønnede. I 2015 var der i gennemsnit 6.568 månedslønnede og 3.329 timelønnede. Der var 923 ledere og mellemledere, 8.792 øvrige lønmodtagere og 181 elever og lærlinge.

 

Tabel 2. Fuldtidsbeskæftigede efter aflønningsform
og lønmodtagergruppe, 2014-2015 og 2015 1. kvartal – 4. kvartal.

 

2014

2015

2015 1K

2015 2K

2015 3K

2015 4K

 

Alle

Alle ..................

9.917

9.896

9.767

9.986

9.611

10.221

Leder og mellemleder .....

925

923

936

927

916

914

Øvrige lønmodtagere .....

8.815

8.792

8.654

8.883

8.517

9.113

Elever og lærlinge ........

177

181

177

176

178

194

   

Månedslønnede

Alle ..................

6.555

6.568

6.598

6.611

6.554

6.507

Leder og mellemleder .....

920

918

932

922

910

908

Øvrige lønmodtagere .....

5.471

5.477

5.496

5.522

5.475

5.416

Elever og lærlinge ........

165

173

170

168

169

183

   

Timelønnede

Alle ..................

3.362

3.329

3.169

3.375

3.057

3.714

Leder og mellemleder .....

5

5

4

5

6

6

Øvrige lønmodtagere .....

3.345

3.315

3.158

3.362

3.042

3.697

Elever og lærlinge ........

12

9

7

8

10

11

Kilde: http://bank.stat.gl/ofdoa2

 

De offentlige regnskabers formålsfordeling

Fordeling af ansatte er endvidere opgjort efter de offentlige regnskabers formålsfordeling. For Selvstyret er det formålsfordelingen fra Landskassens regnskab, og for kommunerne er det formålsfordelingen fra den autoriserede kontoplan. I 2015 var det største stigning under formålet Administration i forhold til 2014, på 63 fuldtidsbeskæftigede. I formålet Uddannelse og kultur, er der i 2015 sket det største fald i forhold til 2014 på 78 fuldtidsbeskæftigede.

 

Tabel 3. Fuldtidsbeskæftigede efter offentlige regnskabers
formålsfordeling 2014-2015 og 2015 1. kvartal – 4. kvartal.

 

2014

2015

2015 1K

2015 2K

2015 3K

2015 4K

Alle.....................  

9.917

9.896

9.767

9.986

9.611

10.221

Administration .............

1.526

1.589

1.575

1.590

1.588

1.602

Social og familie ............

2.200

2.241

2.181

2.288

2.164

2.332

Sundhed .................

1.360

1.374

1.381

1.355

1.409

1.351

Uddannelse og kultur ........

4.044

3.966

3.964

4.037

3.798

4.065

Erhverv og arbejdsmarked ....

310

264

228

235

214

380

Teknisk område ............

266

256

238

265

242

277

Forsyningsvirksomhed .......

139

141

130

149

132

151

Andet ...................

72

67

71

67

65

65

Kilde: http://bank.stat.gl/ofdoa3 

 

Arbejdsfunktion

Fordelingen efter arbejdsfunktion, viser, hvilken ansættelsesniveau ansatte har, og samtidigt hvilken funktion de ansatte arbejder i. I 2015 var der et fald på 15 fuldtidsbeskæftigede i gruppe 2 Arbejde, der forudsætter viden på højeste niveau inden for pågældende område og et fald på 11 fuldtidsbeskæftigede i gruppe 3 Arbejde, der forudsætter viden på mellemniveau. I de andre grupper var der kun mindre ændringer.

 

Tabel 4. Fuldtidsbeskæftigede efter arbejdsfunktion, 2014-2015 og 2015 1. kvartal – 4. kvartal

 

2014

2015

2015 1K

2015 2K

2015 3K

2015 4K

Alle.............................................................

9.917

9.896

9.767

9.986

9.611

10.221

1 Ledelsesarbejde ..................................................

306

309

311

306

310

307

2 Arbejde, der forudsætter viden på højeste niveau inden for pågældende område .

2.672

2.657

2.658

2.680

2.661

2.627

3 Arbejde, der forudsætter viden på mellemniveau ..........................

2.190

2.179

2.183

2.201

2.158

2.174

4 Almindeligt kontor- og kundeservicearbejde ..............................

618

621

602

615

618

648

5 Service- og salgsarbejde ............................................

3.378

3.377

3.315

3.426

3.188

3.577

6 Arbejde inden for landbrug, skovbrug og fiskeri ekskl. medhjælp ..............

11

11

11

11

11

11

7 Håndværkspræget arbejde ...........................................

19

16

16

16

15

17

8 Operatør- og monteringsarbejde samt transportarbejde .....................

21

21

20

23

21

20

9 Andet manuelt arbejde .............................................

703

706

648

709

629

838

Kilde: http://bank.stat.gl/ofdoa4

 

Overenskomstgrupperinger

Hovedparten af offentlige ansatte er aflønnet i henhold til en overenskomst eller en aftale. De ansatte er der således opgjort med en tilknytning til overenskomstgruppering. For 2015 er der fortsat sket et fald i ansatte af tjenestemænd eller tjenestemandslignende overenskomster i forhold til tidligere år. Faldet var i 2015 på 58 fuldtidsbeskæftigede i forhold til 2014.

 

Tabel 5. Fuldtidsbeskæftigede efter overenskomst, 2014-2015 og 2015 1. kvartal – 4. kvartal

 

2014

2015

2015 1K

2015 2K

2015 3K

2015 4K

Alle.............................................................

9.917

9.896

9.767

9.986

9.611

10.221

0 Individuel løn mv. ..................................................

80

74

71

68

64

91

10 Tjenestemænd og tjenestemandslign. .................................

661

603

625

612

595

578

20 ASG/AK Bibliotekarer og faglærer etc. .................................

47

43

44

42

41

43

21 PPK/ASG Oldfruer mv. .............................................

9

9

9

10

9

8

22 AK Forebyggelseskonsulenter og socialrådgiver .........................

123

127

125

129

129

126

23 PPK/AK Sundhedsområde og kommunalt tjenestemandslign. ...............

3

3

3

3

3

3

24 ASG Faglærere og tjenestemandslign. .................................

10

10

10

11

10

9

26 AK og ASG Tjenestemænd mv. ......................................

1

0

0

0

0

0

31 SIK HK timelønnede mv. ...........................................

815

786

801

789

767

787

32 SIK Kateketer, barnehjælpere, pædagogmedhjælper, timelønnede mv. ........

3.554

3.537

3.397

3.590

3.296

3.864

33 SIK Sundhedshjælpere mv. .........................................

157

161

156

163

162

164

34 SIK Dagplejere, varmemestre mv. ....................................

168

164

166

169

154

167

35 SIK Levnedsmiddel, plejemødre, mv. ..................................

216

210

214

212

205

208

36 SIK Sundhedsområde mv. ..........................................

549

563

563

567

568

554

42 Gymnasielærer ...................................................

103

107

109

108

104

107

44 Adm. chefer, arkitekter, bibliotekarer, ingeniører, DJØFér og magistre .........

556

582

583

579

577

588

45 Læger og psykologer ..............................................

114

120

118

129

121

113

46 Tandlæger ......................................................

31

32

31

32

32

32

50 IMAK/NPK Lærer og pædagoger .....................................

1.345

1.357

1.346

1.365

1.340

1.378

51 Arbejdsledere, driftsteknikere mv. .....................................

102

92

94

91

91

93

52 AK Funktionærer, journalister mv. .....................................

520

552

538

552

561

555

54 HK/PPK Funktionærer, sundhedsområde ...............................

14

11

11

11

11

10

55 Maskinmestre ....................................................

3

3

3

3

3

3

56 Bygningskonstruktører, teknikere .....................................

54

53

56

55

52

47

58 Bioanalytikere, ergoterap., fysioterap., jordmødre, økonomaass. .............

96

99

98

97

98

101

59 Sundhedsassistent, sygeplejersker ...................................

526

536

532

537

546

527

71 Lægesekretærelever, merit-sundhedsass., andre elever mv. ................

9

13

11

11

15

15

72 Typografisk .....................................................

2

2

2

2

2

2

78 Brandkorps og volontører ...........................................

7

11

8

10

15

11

80 Individuel løn NPK AK ASG IMAK PPK SIK mv. ..........................

43

40

41

40

40

37

Kilde: http://bank.stat.gl/ofdoa5