Grønlandske mænd har haft den største stigning i levealder i Norden!

I 2011 kunne de grønlandske mænd forvente at leve hele 7,6 år længere end de kunne i 1990. Det er en stigning på ca. 12,5 procent, hvilket ligger langt over stigningen i de andre nordiske lande. De finske mænd ligger tættes t på med en stigning på 9 procent. Det er dog stadig de grønlandske mænd, der kan forvente at leve kortest i Norden nemlig 68,3 år mod de finske og danske mænds forventede levealder på henholdsvis 77,2 og 77,3 som er dem der i øvrigt ligger lavest, hvad angår levealder. Kvindernes forventede levealder ligger markant højere end mændenes i alle lande og stigningen i antal leveår har derfor ikke været så tydelig i den samme 50-års periode.

 

Det fremgår blandt meget andet af Nordisk Statistisk Årbog 2012, som udkommer onsdag den 21. november.

 

Nordisk Statistisk årbog fylder 50 år

Årets udgave af Nordisk Statistisk Årbog er nr. 50 i rækken og for at fejre begivenheden, er der blevet udarbejdet en jubilæumsstatistik, som viser, hvad der er sket i Norden på de sidste 50 år. Den første udgave af årbogen havde desværre ingen data med fra de selvstyrende områder Færøerne, Grønland og Åland.

 

50-års-statistikken kan findes på Nordisk Ministerråds hjemmeside www.norden.org og her kan man finde både figurer og tabeller, der blandt fortæller følgende om udviklingen fra starten af 60’erne til i dag:

 

·         Færre er gift, og børnene fødes senere og senere.

·         Spædbørnsdødeligheden er faldet markant. Til gengæld bliver der foretaget langt flere aborter.

·         Vi dør langt oftere af kræft. Men vi lever meget længere.

·         Vi flytter ikke så meget rundt indenfor nordens grænser mere.

·         Vi drikker dobbelt så meget alkohol og spiser mere kød.

·         Vi bruger størstedelen af vores penge på boligen.

·         Antallet af studerende på universiteterne i Norden er mere end femdoblet, og der er nu flest kvinder, der studerer.

·         Vi er stort set alle sammen beskæftiget indenfor servicefagene. Kun meget få arbejder indenfor de traditionelle produktionsfag i forhold til i starten af 1960’erne.

·         Både skatterne og det offentlige forbrug er steget markant.

·         Antallet af biler er næsten femdoblet.

 

Bogen, der udgives af Nordisk Ministerråd, koster DKK 255 (ekskl. moms) og indeholder sammenlignelige tal for de fem nordiske lande, Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige samt Færøerne, Grønland og Åland. Der er også gratis adgang til en database med tusindvis af tal om nordiske samfundsforhold. Databasen og Nordisk Statistisk Årbog 2012 i pdf-version kan findes på www.norden.org.