Forord

Med nærværende publikation udgiver Grønlands Statistik for 12. gang tidsserier for det produktionsbaserede nationalregnskab. Det er nu muligt at beskrive den økonomiske udvikling i Grønland i perioden 2003-2021.

 

Denne publikation indeholder detaljerede tal for årene 2012-2019 og mindre detaljerede foreløbige tal for årene 2020 og 2021.

 

Nationalregnskabet giver et helhedsbillede af den Grønlandske økonomi ved at vise tilgangen af varer og tjenesteydelser gennem produktion og import frem til den endelige anvendelse til forbrug, investering og eksport.

 

Nationalregnskabet bygger på FN’s internationalt vedtagne retningslinjer, hvilket gør det muligt at sammenligne den grønlandske økonomi med andre lande.

 

Publikationen indeholder en lang række summariske tabeller. Det fuldstændige talmateriale til nationalregnskabet findes i Grønlands Statistiks statistikbank på www.stat.gl.

 

I ultimo 2023 bliver der udarbejdet endelige tal for 2020 og foreløbige tal for 2021 og 2022. Desuden bliver nationalregnskabet suppleret med udgivelse af publikationen, der vedrører en Input-output tabel for 2020.

 

Nationalregnskabet er udarbejdet af Grønlands Statistik i tæt samarbejde med nationalregnskabsafdelingen i Danmarks Statistik.

 

Grønlands Statistik, maj 2023.

 

Anders Blaabjerg

Statistikchef