Tabel 1. Input-output tabel for Grønland 2018, mio. kr.

 

Fiskeri og fangst

Råstofudvinding

Industri

Forsyning og
renovation

Bygge- og anlæg

Handel

Transport

Hoteller og
restauranter

Post, tele, IT,
radio, TV mv.

Finansiering og
forretningsservice

Offentlige og
personlige tjenester

Total input

Privat forbrug

Offentlig forbrug

Bruttoinvesteringer

Eksport

Endelig
anvendelse

I alt

Fiskeri og fangst

17

0

991

2

3

1

2

46

4

7

138

1.210

255

0

5

3.398

3.658

4.868

Råstofudvinding

0

36

2

0

4

0

0

0

0

0

0

43

1

0

152

12

165

208

Industri

82

0

10

2

59

2

25

30

7

4

38

259

205

0

-61

1.961

2.106

2.364

Forsyning og renovation

2

3

69

27

16

63

72

21

25

10

172

480

330

122

-5

4

451

930

Bygge- og anlæg

3

2

7

39

15

34

82

12

25

163

322

705

0

0

2.646

17

2.663

3.368

Handel

167

7

30

63

259

53

80

56

35

45

223

1.018

1.305

0

40

67

1.412

2.431

Transport

122

18

53

29

58

161

537

14

66

155

536

1.749

431

33

0

1.124

1.588

3.337

Hoteller og restauranter

29

2

3

14

7

15

19

4

31

27

98

250

472

0

0

0

472

722

Post, tele, IT, radio, TV mv.

57

5

22

27

15

51

46

14

114

147

235

733

281

68

12

169

530

1.263

Finansiering og forretningsservice

63

19

22

38

115

119

108

44

74

149

383

1.134

1.434

74

427

81

2.016

3.150

Offentlige og personlige tjenester

87

4

7

14

50

21

34

2

27

27

254

527

276

8.022

49

1

8.348

8.875

Import

688

39

184

264

732

333

864

95

174

201

1.400

4.976

2.194

5

877

693

3.770

8.745

Turistkorrektion

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-624

-

-

624

-

-

Produktskatter, netto

-6

-1

-26

2

-7

-11

-30

42

-6

-14

-36

-92

383

0

53

428

864

771

Input i alt / endelig anv., køberpris

1.312

133

1.375

521

1.327

841

1.839

381

578

922

3.762

12.991

6.943

8.325

4.195

8.578

28.042

41.032

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttoværditilvækst, BVT

3.556

74

989

410

2.041

1.589

1.498

340

685

2.229

5.113

18.525

 

 

 

 

 

 

- Andre produktionsskatter, netto

-19

0

-3

-77

-41

-16

0

1

2

-7

-11

-172

 

 

 

 

 

 

- Aflønning af ansatte

1.064

55

370

211

893

933

915

210

309

652

4.645

10.257

 

 

 

 

 

 

- Bruttooverskud af produktion og blandet indk.

2.512

19

623

276

1.189

672

583

129

374

1.584

479

8.439

 

 

 

 

 

 

Produktionsværdi

4.868

208

2.364

930

3.368

2.431

3.337

722

1.263

3.150

8.875

31.515

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 2. Input-output tabel, husholdningernes forbrug i løbende priser, 1.000 kr.

 

Fødevarer

Drikkevarer
og tobak

Beklædning
og fodtøj

Boligbenyttelse

Vand, el og
brændsel

Boligudstyr mv.

Medicin,
lægeudgift mv.

Ansk. og vedl.
af køretøjer

Transport og
kommunikation

Fritidsudstyr mv.

Andre varer og
tjenester

Turistudgifter

Turistindtægter

Privat forbrug
i alt

Fiskeri og fangst

254.726

0

0

0

0

0

0

0

0

0

547

0

0

255.273

Råstofudvinding

0

0

0

0

0

0

0

0

0

844

275

0

0

1.119

Industri

40.634

146.604

12.641

4.507

0

-5.541

43

0

0

1.652

4.769

0

0

205.307

Forsyning og renovation

0

0

0

0

330.006

0

0

0

0

12

0

0

0

330.018

Bygge- og anlæg

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Handel

330.458

572.660

93.785

18.069

56.493

75.130

4.761

27.001

4.631

81.116

40.411

0

0

1.304.515

Transport

0

0

0

12.157

6.258

25

0

8.414

403.156

901

86

0

0

430.996

Hoteller og restauranter

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

471.672

0

0

471.672

Post, tele, IT, radio, TV mv.

0

0

0

0

0

0

0

0

174.565

106.534

0

0

0

281.099

Finansiering og forretningsservice

0

0

0

1.139.713

721

598

0

330

28.907

97.427

166.693

0

0

1.434.390

Offentlige og personlige tjenester

1.098

1.321

320

18

32

189

22.733

283

14

72.350

136.451

0

0

234.810

Import

644.647

153.558

130.800

47.517

137.368

191.217

28.882

81.338

56.399

187.483

291.897

243.329

0

2.194.437

Turistkorrektion

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-624.095

-624.095

Produktskatter, netto

56.372

296.140

0

0

2.735

291

0

45.499

-43.937

22.933

3.102

0

0

383.135

Endelig anvendelse, køberpris

1.327.935

1.170.283

237.546

1.221.981

533.613

261.910

56.418

162.865

623.735

571.253

1.115.902

243.329

-624.095

6.902.675

 

Tabel 3. De tekniske koefficienter

 

Fiskeri og fangst

Råstofudvinding

Industri

Forsyning og
renovation

Bygge- og anlæg

Handel

Transport

Hoteller og
restauranter

Post, tele, IT,
radio, TV mv.

Finansiering og forretningsservice

Offentlige og personlige tjenester

Fiskeri og fangst

0,0035

0,0005

0,4193

0,0018

0,0009

0,0003

0,0005

0,0638

0,0031

0,0022

0,0156

Råstofudvinding

0,0000

0,1735

0,0009

0,0000

0,0013

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

Industri

0,0168

0,0020

0,0041

0,0018

0,0176

0,0008

0,0074

0,0421

0,0056

0,0012

0,0043

Forsyning og renovation

0,0004

0,0134

0,0292

0,0293

0,0046

0,0260

0,0214

0,0297

0,0195

0,0032

0,0194

Bygge- og anlægsvirksomhed

0,0006

0,0080

0,0031

0,0423

0,0045

0,0142

0,0247

0,0165

0,0198

0,0517

0,0363

Handel

0,0344

0,0323

0,0126

0,0676

0,0770

0,0219

0,0240

0,0778

0,0280

0,0144

0,0251

Transport

0,0251

0,0858

0,0226

0,0314

0,0173

0,0661

0,1608

0,0198

0,0521

0,0491

0,0603

Hoteller og restauranter

0,0060

0,0105

0,0011

0,0154

0,0021

0,0063

0,0057

0,0053

0,0248

0,0087

0,0110

Post, tele, IT, radio, TV mv.

0,0118

0,0224

0,0092

0,0291

0,0045

0,0209

0,0139

0,0193

0,0905

0,0467

0,0264

Finansiering og forretningsservice

0,0129

0,0907

0,0093

0,0406

0,0343

0,0489

0,0325

0,0610

0,0589

0,0473

0,0432

Offentlige og personlige tjenester

0,0179

0,0202

0,0032

0,0146

0,0149

0,0085

0,0102

0,0023

0,0217

0,0085

0,0286

Import

0,1414

0,1889

0,0779

0,2836

0,2173

0,1371

0,2590

0,1321

0,1381

0,0639

0,1577

Turistkorrektion

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

Produktskatter, netto

-0,0012

-0,0060

-0,0108

0,0020

-0,0021

-0,0047

-0,0089

0,0584

-0,0045

-0,0043

-0,0041

Input i alt

0,2695

0,6422

0,5816

0,5595

0,3940

0,3461

0,5512

0,5282

0,4575

0,2925

0,4239

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttoværditilvækst, BVT

0,7305

0,3578

0,4184

0,4405

0,6060

0,6539

0,4488

0,4718

0,5425

0,7075

0,5761

 - Andre produktionsskatter, netto

-0,0039

0,0002

-0,0013

-0,0833

-0,0122

-0,0068

0,0000

0,0015

0,0015

-0,0021

-0,0012

 - Aflønning af ansatte

0,2185

0,2669

0,1563

0,2267

0,2652

0,3840

0,2741

0,2916

0,2450

0,2069

0,5234

 - Bruttooverskud af produktion og blandet indk.

0,5159

0,0906

0,2634

0,2971

0,3530

0,2766

0,1747

0,1788

0,2960

0,5028

0,0540

Produktionsværdi

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

 

Tabel 4. Den inverterede matrix

 

Fiskeri og fangst

Råstofudvinding

Industri

Forsyning og
renovation

Bygge- og anlæg

Handel

Transport

Hoteller og
restauranter

Post, tele, IT,
radio, TV mv.

Finansiering og forretningsservice

Offentlige og personlige tjenester

Fiskeri og fangst ..........................

1,0120

0,0050

0,4267

0,0056

0,0095

0,0025

0,0060

0,0842

0,0100

0,0051

0,0205

Råstofudvinding..........................

0,0000

1,2100

0,0011

0,0001

0,0016

0,0000

0,0001

0,0001

0,0001

0,0001

0,0001

Industri .................................

0,0180

0,0053

1,0123

0,0045

0,0187

0,0027

0,0103

0,0453

0,0091

0,0038

0,0072

Forsyning og renovation ....................

0,0039

0,0239

0,0336

1,0359

0,0092

0,0311

0,0292

0,0369

0,0274

0,0079

0,0254

Bygge- og anlægsvirksomhed ...............

0,0046

0,0240

0,0087

0,0513

1,0102

0,0226

0,0353

0,0258

0,0315

0,0593

0,0454

Handel .................................

0,0392

0,0524

0,0339

0,0812

0,0833

1,0314

0,0371

0,0916

0,0428

0,0257

0,0378

Transport ...............................

0,0380

0,1423

0,0480

0,0542

0,0333

0,0895

1,2025

0,0437

0,0818

0,0706

0,0860

Hoteller og restauranter ....................

0,0075

0,0169

0,0056

0,0187

0,0039

0,0090

0,0089

1,0089

0,0299

0,0117

0,0142

Post, tele, IT, radio, TV mv. .................

0,0167

0,0420

0,0201

0,0400

0,0110

0,0299

0,0236

0,0312

1,1085

0,0575

0,0369

Finansiering og forretningsservice ............

0,0200

0,1298

0,0230

0,0567

0,0443

0,0611

0,0483

0,0771

0,0792

1,0608

0,0580

Offentlige og personlige tjenester .............

0,0201

0,0301

0,0133

0,0192

0,0176

0,0120

0,0151

0,0077

0,0278

0,0127

1,0335

 

Tabel 5. Erhvervsgrupperinger

Brancher i Input-output

Nationalregnskab

A  Fiskeri og fangst

0102 Landbrug, jagt mv.

 

0301 Kystnært fiskeri

 

0302 Udenskærs fiskeri

 

0303 Fiskeri i øvrigt

B  Råstofudvinding

0509 Råstofudvinding

C  Industri

1000 Fødevareindustri

 

1100 Drikkevareindustri mv.

 

1315 Tekstil-,bekl-og læderindustri

 

1618 Træ-,papir-og grafisk industri

 

1922 Kemisk- og plastindustri

 

2300 Sten-, ler- og glasindustri

 

2533 Anden fremstilling

D  Forsyning og renovation

3536 Energi- og vandforsyning

 

3739 Kloak, renovation og genbrug

E  Bygge- og anlægsvirksomhed

4143 Bygge og anlægsvirksomhed

F  Handel

4500 Autohandel og -værksteder

 

4699 Engroshandel undt. biler, fisk

 

4700 Detailhandel undt. med biler

G  Transport

4900 Landtransport, rørtransport

 

5000 Skibsfart

 

5100 Lufttransport

 

5200 Hjælpevirks. ifm. transport

H  Hoteller og restauranter

5556 Hoteller og restauranter

I  Post, tele, IT, radio, TV mv.

5860 Udgivelse,film,lydopt,radio,TV

 

6100 Telekommunikation

 

6263 IT-service og informationstj.

J  Finansiering og forretningsservice

6467 Finansiering og forsikring

 

6800 Husleje og ejendomsformidl.

 

6982 Forretningsservice mv.

K  Offentlige og personlige tjenester

8400 Offentlig administration

 

8500 Undervisning

 

8600 Sundhedsvæsen

 

8788 Sociale institutioner

 

9094 Kultur, forlyst.,sport, fritid

 

9597 Rep.IT, hush-app. og andre tj.