Formål

Formålet med denne publikation er, at give brugere mulighed for at benytte de data og analyseresultater, samt de input-output tabeller som foreligger vedrørende det produktionsbaserede nationalregnskab.

 

Hovedresultater

I kapitel 2 introduceres input-output tabellen kort. Der gives en forklaring på hvordan tabellen skal læses. I kapitel 3 præsenteres principperne bag input-output modellen, de tekniske koefficienter samt den inverterede matrix.

 

Multiplikatorer

I kapitel 4 gennemgås de såkaldte multiplikatorer, som er simple økonomiske konsekvensberegninger på baggrund af input-output tabellen. Multiplikatorerne viser de direkte og indirekte import- og beskæftigelseseffekter når efterspørgslen øges med én enhed.

 

Kilder og metode

I kapitel 5 findes en gennemgang af kilder og metode, samt internationale retningslinjer for udarbejdelse af input-output tabeller.

 

Tabelafsnit

Publikationen afrundes i kapitel 6 med et tabelafsnit. Oversigterne i kapitel 3 og 4 er lavet på baggrund af tabellerne 1-4. I Tabel 5 vises koblinger mellem 11*11 erhverv og 34*34 erhverv input-output nationalregnskabsbrancher.