Forord

Med nærværende publikation udgiver Grønlands Statistik for tiende gang tidsserier for det produktionsbaserede nationalregnskab. Det er nu muligt at beskrive den økonomiske udvikling i Grønland i perioden 2003-2019.

 

Denne publikation indeholder detaljerede tal for årene 2010-2017 og mindre detaljerede foreløbige tal for årene 2018 og 2019.

 

Nationalregnskabet giver et helhedsbillede af den Grønlandske økonomi ved at vise tilgangen af varer og tjenesteydelser gennem produktion og import frem til den endelige anvendelse til forbrug, investering og eksport.

 

Nationalregnskabet bygger på FN’s internationalt vedtagne retningslinjer, hvilket gør det muligt at sammenligne den grønlandske økonomi med andre lande.

 

Publikationen indeholder en lang række summariske tabeller. Det fuldstændige talmateriale til nationalregnskabet findes i Grønlands Statistiks statistikbank på www.stat.gl.

 

I 2021 bliver der udarbejdet endelige tal for 2018 og foreløbige tal for 2019 og 2020. Desuden bliver nationalregnskabet suppleret med udgivelse af publikationen, der vedrører en Input-output tabel for 2017.

 

Nationalregnskabet er udarbejdet af Grønlands Statistik i tæt samarbejde med nationalregnskabsafdelingen i Danmarks Statistik.

 

Grønlands Statistik, november 2020

 

Anders Blaabjerg

Statistikchef