Afsnit 5.4
Bruttoinvesteringer

De faste bruttoinvesteringer består af residente producenters anskaffelser minus afhændelser af faste aktiver, der indgår som en del af erhvervenes kapitalapparat her i landet. Sammen med Lagerforøgelser og anskaffelser minus afhændelser af værdigenstande udgør de nationalregnskabets bruttoinvesteringer.

 

Af oversigt 15 fremgår hvordan investeringerne har udviklet sig fra 2009 til 2018, og særligt bemærkelsesværdigt er det her, at investeringerne i olie- og mineralefterforskning er steget kraftigt, særligt i 2010 og 2011. Investeringer i olie- og mineralefterforskning har således været på 5.114 mio. kr. i 2011 i kædede værdier, men er siden faldet til 383 mio. kr. i 2016.

 

Oversigt 15. Investeringer 2009-2018

 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017*

2018*

 

Løbende priser, mio. kr.

Materielle faste aktiver .........

2.958

3.428

3.633

3.217

3.038

2.796

2.867

3.792

3.561

3.792

Bygninger og anlæg ............

2.299

2.669

2.584

2.714

2.157

1.963

2.402

2.684

-

-

Transportmidler ................

241

294

576

142

574

561

249

819

-

-

Maskiner og inventar ............

420

465

475

361

308

274

218

286

-

-

Ændring, dyrkede aktiver .........

-2

0

-2

1

-1

-2

-1

2

-

-

Immaterielle faste aktiver .......

1.330

3.918

5.711

2.581

1.502

936

1.172

813

730

803

Forskning og udvikling ...........

495

489

452

425

401

400

379

380

-

-

Mineral- og olieefterforskning ......

812

3.407

5.237

2.133

1.099

533

789

429

-

-

Computer software.............. .............................

22

22

23

23

2

3

4

4

-

-

Faste bruttoinvesteringer .......

4.287

7.346

9.344

5.798

4.540

3.732

4.039

4.605

4.290

4.595

Lagerforøgelser ................

81

24

-124

-103

-2

-127

1

-141

-

-

Bruttoinvesteringer ............

4.369

7.370

9.220

5.695

4.538

3.605

4.040

4.464

4.322

4.595

 

Kædede værdier (2010-priser), mio. kr.

Materielle faste aktiver .........

2.990

3.428

3.565

3.130

2.982

2.708

2.669

3.599

3.364

3.908

Bygninger og anlæg ............

2.316

2.669

2.528

2.608

2.057

1.830

2.191

2.406

-

-

Transportmidler ................

241

294

575

166

693

678

288

997

-

-

Maskiner og inventar ............

434

465

462

354

291

260

205

287

-

-

Ændring, dyrkede aktiver .........

-

-

Immaterielle faste aktiver .......

1.345

3.918

5.589

2.487

1.429

874

1.071

732

682

726

Forskning og udvikling ...........

506

489

445

414

387

383

357

351

-

-

Mineral- og olieefterforskning ......

819

3.407

5.114

2.049

1.040

492

711

383

-

-

Computer software .............

33

22

30

30

3

4

4

5

-

-

Faste bruttoinvesteringer .......

4.334

7.346

9.152

5.619

4.373

3.538

3.745

4.270

4.083

4.619

Lagerforøgelser ................

-

-

Bruttoinvesteringer ............

4.427

7.370

9.013

5.501

4.361

3.404

3.752

4.161

4.132

4.639

Kilde: http://bank.stat.gl/NRD09

 

Oplysninger om investeringerne kommer fra flere forskellige kilder, hvoraf kan nævnes: regnskabsstatistikken, offentlige finanser samt udenrigshandelsstatistikken.