Pressemeddelelse for Input-output tabel for 2013

I forlængelse af offentliggørelsen af det produktionsbaserede nationalregnskab 6. januar 2017, har Grønlands Statistik nu udarbejdet input-output tabel 2013.

 

Formålet med udarbejdelsen af input-output tabellerne er, at give brugere mulighed for at benytte de data og analyseresultater som foreligger vedrørende det produktionsbaserede nationalregnskab.

 

Hvad er en input-output tabel?

En input-output tabel indeholder på detaljeret niveau oplysninger om samfundets produktionsstruktur og anvendelse af varer og tjenester. Tabellen kan således opfattes som en yderligere specifikation af nationalregnskabets tre hovedkonti for henholdsvis varer og tjenester, produktion og indkomstdannelse.

 

Af input-output tabellen er det muligt at se, hvorledes de enkelte erhverv modtager varer og tjenester fra andre erhverv samt ved import. Det er endvidere muligt at se, hvordan de endelige anvendelser, som konsum og investeringer, modtager leverancer fra erhvervene samt ved import.

 

I publikationen er det også muligt at se beregninger af multiplikatorer, som er simple økonomiske konsekvensberegninger på baggrund af input-output tabellen. Multiplikatorerne viser de direkte og indirekte import- og beskæftigelseseffekter, når efterspørgslen øges med én enhed.

 

Som pdf fil

Publikationen kan hentes som en pdf-fil på Grønlands Statistiks hjemmeside www.stat.gl.

 

Som excel-fil

Input-output tabellen kan ligeledes downloades som excel-fil på Grønlands Statistiks hjemmeside www.stat.gl.

 

Ønskes yderligere oplysninger kan henvendelse ske til statistikchef Anders Blaabjerg på e-mail abla@stat.gl (tlf. 34 57 81).

 

 

Med venlig hilsen

 

Anders Blaabjerg

Statistikchef