Fældende og ikke-fældende afgørelser

Ikke-fældende afgørelser betegnes som ikke fældende og personer betragtes som uskyldige, når sigtelsen fører til frifindelse eller hvis påtale henlægges.  Afgørelsen betegnes som fældende og personer betragtes som skyldige, hvis sigtelsen afgøres med frihedsstraf (betinget eller ubetinget), bøde afgørelse og tiltalefrafald. Tiltalefrafald betegner anklagemyndighedens undladelse af at forfølge en påtale, selv om den mistænktes skyld anses for bevist.

 

·         Fældende afgørelser udgøres af følgende foranstaltninger

o    Advarsel

o    Anstalt i Danmark

o    Anstalt i Grønland

o    Betinget dom

o    Psyk. Abnorm Danmark (Risskov)

o    Psyk. Abnorm Grønland

o    Bøde og betinget dom

o    Dom til forsorg

o    Underretning af sociale myndigheder

o    Bødeafgørelser

§  Bøde (indenretlig)

§  Bøde (udenretlig)

§  Bøde og betinget frakendelse

§  Bøde og ubetinget frakendelse

o    Tiltalefrafald

§  Henlagt efter kriminallovens §1241

§  Henlagt på forældelse

§  Henlagt pga. sigtedes/tiltaltes død

§  Henlagt som uopklaret

§  Bortfald af foranstaltning

§  Foranstaltningen ophører med at gælde

·         Ikke-fældende afgørelser udgøres af følgende foranstaltninger

o    Frifindelse

o    Henlagt med afvisning af anmeldelsen

o    Henlagt på bevisets stilling

o    Henlagt som grundløs