Ungdomskriminalitet

I nedenstående afsnit ses der nærmere på de personer med en fældende afgørelse, som er under 19 år på tidspunktet for afgørelsen.

 

Tabel 19. Sigtedes alder ved forhold med en fældende afgørelse - personer under 19 år, 2014-2018

 

2014

2015

2016

2017

2018

I alt ..........  

506

400

422

287

226

18 år .........

191

152

179

87

103

17  ..........

159

113

70

67

39

16  ..........

60

62

88

42

37

15  ..........

68

50

35

27

26

14  ..........

11

12

26

34

7

0-13 år ........

17

11

24

30

14

Note: Bemærk at antal afgørelser i 2018 vil være lavere, da mange sager endnu er under behandling. Personer med mere end et afgjort forhold kan optræde flere gange inden for samme år.

Kilde: Grønlands Statistik – se tal i statistikbanken: http://bank.stat.gl/KRDAF

 

Tabel 19 viser at kriminelle forhold med unge oftest involverer personer over 14 år. Forhold med en sigtet på 18 år eller derover, er dem der oftest fører til en fældende afgørelse. Tallene for 2017 og 2018 er foreløbige, da nogle sager endnu er under behandling. Dog kan man se en mindre stigning af afgjorte forhold med sigtede under 15 år.

 

Tabel 20. Forhold med en fældende afgørelse, hvor sigtede er under 19 fordelt på overtrædelsens art, 2014-2018

 

2014

2015

2016

2017

2018

I alt ....................................  

506

400

422

287

226

Forbrydelser mod offentlig myndighed ..........

8

25

16

4

7

Sædelighedsforbrydelser ...................

6

7

8

6

10

Forbrydelser mod liv og legeme ...............

50

30

48

41

13

Formueforbrydelser ........................

38

282

300

176

147

Færdselslov .............................

40

24

35

37

35

Særlove ................................

14

29

15

23

14

Note: Bemærk at antal afgørelser i 2018 vil være lavere, da mange sager endnu er under behandling. Personer med mere end et afgjort forhold kan optræde flere gange inden for samme år.

Kilde: Grønlands Statistik – se tal i statistikbanken: http://bank.stat.gl/KRDAF

 

Tabel 20 viser at afgjorte forhold hvor unge er involveret, oftest er i form af formueforbrydelser. Sager vedr. tyveri og hærværk er de mest hyppige sager vedr. ungdomskriminalitet.

 

Tabel 21. Antal personer under 19 år med en fældende afgørelse fordelt på foranstaltning, 2014-2018

 

2014

2015

2016

2017

2018

Fældende afgørelser i alt ..................

506

400

422

287

226

Advarsel ................................

20

52

16

19

6

Betinget frihedsstraf .......................

130

80

73

51

17

Ubetinget frihedsstraf ......................

71

38

89

7

46

Bøde ..................................

236

180

134

115

112

Samfundstjeneste .........................

10

2

0

1

0

Tiltalefrafald .............................

7

14

16

18

3

Underretning af sociale myndigheder (under 15 år)

32

34

94

76

42

Note: Bemærk at antal afgørelser i 2018 vil være lavere, da mange sager endnu er under behandling. Personer med mere end et afgjort forhold kan optræde flere gange inden for samme år.

Kilde: Grønlands Statistik – se tal i statistikbanken: http://bank.stat.gl/KRDAF

 

Tabel 21 viser, at de hyppigste foranstaltninger der bestemmes for personer under 19 år er bøde og underretning af sociale myndigheder. Disse udgør 50 pct. af alle foreløbige foranstaltninger I 2018. Underretning til de sociale myndigheder som foranstaltning, gives til personer med en fældende afgørelse under 15 år.