Sigtelsesprocent

I hvilket omfang politiet rejser sigtelser mod én eller flere personer varierer efter overtrædelsens art.

 

Ses der overordnet på sigtelsesprocent inden for kriminalloven, færdselsloven og øvrige særlove, er antallet af anmeldelser, der fører til en sigtelse, højest inden for færdselsloven. Dette skyldes, som tidligere nævnt, at overtrædelserne af færdselsloven sker ved, at politiet selv registrerer overtrædelsen ved f.eks. at stoppe bilisten og rejse en sigtelse på stedet.

 

Figur 3. Sigtelsesprocent for kriminallov, færdselslov og øvrige særlove, 2014-2018

Kilde: Grønlands Statistik – se tal i statistikbanken: http://bank.stat.gl/KRDAN

 

Figur 3 viser, at antallet af anmeldelser der fører til en sigtelse i 2018, er højest ved overtrædelser af færdselsloven med 90 pct. af anmeldelserne. Udover det fører 80 pct. af overtrædelser af øvrige særlove til en sigtelse, mens 58 pct. af anmeldelserne for overtrædelse af kriminallov fører til en sigtelse.

 

Hvorvidt en overtrædelse af kriminalloven fører til en sigtelse eller ej, afhænger af lovovertrædelsen. Anmeldelser af personfarlig kriminalitet fører oftere til en sigtelse. Sigtelsesprocenten er således høj ved forbrydelser mod liv og legeme med 74 pct. og sædelighedsforbrydelser med 59 pct. Lavest er sigtelsesprocenten for formueforbrydelser med 48 pct. af anmeldelserne, som ses i figur 4. Faldet i sigtelsesprocenten ved sædelighedsforbrydelser, skal ses i lyset af en stigning i antallet af anmeldelser i denne kategori.

 

Figur 4. Sigtelsesprocent for overtrædelser af kriminalloven fordelt på kategorier, 2014-2018

Kilde: Grønlands Statistik – se tal i statistikbanken: http://bank.stat.gl/KRDAN

 

Der vil ofte ses et fald i sigtelsesprocenten på anmeldte sager i de seneste år. Dette skyldes primært at sager ofte skal bruge længere tid for at ende i sigtelser.