Indledning

Denne udgivelse af kriminalstatistikken lanceres med en tilføjelse af anmeldelser og afgjorte forhold fra 2018. Antallet af anmeldte lovovertrædelser er faldet med 20 pct. i forhold til året før, hvilket igen er det hidtil laveste antal anmeldelser i Grønlands Statistiks registre, som daterer tilbage til 2006.

 

Statistikken over kriminalitet baseres på overtrædelser af den grønlandske kriminallov, samt overtrædelser af særlovgivningen; herunder færdselsloven. Kriminalstatistikken er opdelt i en række områder, som afspejler de processer, en overtrædelse gennemgår fra anmeldelse over eventuel sigtelse og afgørelse.

 

Statistikken over kriminalitet er opgjort på antal anmeldelser og antal afgjorte forhold. Én anmeldelse er ét kriminelt forhold (én lovovertrædelse), men kan indbefatte flere personer (hvor nogle eller alle kan modtage en afgørelse). For mere information jf. metodeafsnittet.