Formueforbrydelser

Formueforbrydelser udgør 37 pct. af alle anmeldelser i 2018, og 55 pct. af anmeldelser under kriminalloven. Størstedelen af formueforbrydelserne er berigelsesforbrydelser, hvilket vil sige indbrud, tyveri, butikstyveri og brugstyveri af f.eks. bil eller båd.

 

Hærværk er også grupperet under formueforbrydelser og udgør 22 pct. af anmeldte formueforbrydelser og 12 pct. af alle anmeldelser under kriminalloven.

 

Tabel 5. Anmeldelser af formueforbrydelser, 2014-2018

 

2014

2015

2016

2017

2018

Formueforbrydelser i alt ................

2.925

2.632

2.817

2.171

1.603

Indbrud i forretninger og virksomheder ......

215

250

269

174

129

Indbrud i offentlige institutioner ............

229

171

185

140

91

Indbrud hos private .....................

152

83

134

76

47

Tyveri fra personbil .....................

43

42

46

22

16

Tyveri fra båd .........................

167

117

149

120

79

Butikstyveri ...........................

694

598

544

356

222

Røveri ...............................

47

25

25

25

22

Øvrige tyverier, herunder selvtægt ..........

485

474

445

336

274

Ulovlig omgang med hittegods ............

6

9

14

9

6

Bedrageri herunder databedrageri .........

81

115

225

206

203

Underslæb, mandatsvig, skyldnersvig, åger ...

22

31

20

22

27

Hæleri ...............................

40

49

57

19

17

Hærværk .............................

594

526

545

518

355

Brugstyveri ...........................

150

142

159

148

115

Kilde: Grønlands Statistik – se tal i statistikbanken: http://bank.stat.gl/KRDAN

 

I 2018 er der pr. 1.000 indbyggere anmeldt 36 tilfælde af formueforbrydelser, hvoraf butikstyveri udgør 5 anmeldelser pr. 1.000 indbyggere, og hærværk udgør 8 anmeldelser pr. 1.000 indbyggere.

 

Det er især anmeldelser vedr. formueforbrydelser, og forbrydelser mod liv og legeme, der har oplevet et fald de seneste år. Sædelighedsforbrydelser skiller sig ud ved at antallet af anmeldelser er steget med 10 pct. i 2018 ift. året før. Dette er ikke nødvendigvis et udtryk for at der bliver begået flere sædelighedsforbrydelser – det kan også forklares ved at ofre i disse sager i højere grad anmelder forbrydelser end tidligere.