Forhold med fældende afgørelser under kriminallov

Tabel 10 viser, at 60 pct. af antallet af fældende afgørelser i 2018, er afsagt ved overtrædelser af kriminalloven. De fældende afgørelser afspejler den samme fordeling indenfor kriminalloven, som ses under anmeldelsesstatistikken; hvor 53 pct. af forholdene med fældende afgørelser ligger indenfor formueforbrydelser, 30 pct. indenfor forbrydelser mod liv og legeme, 13 pct. sædelighedsforbrydelser og 4 pct. indenfor forbrydelser mod offentlig myndighed.

 

Tabel 10. Antal forhold med en fældende afgørelse under kriminalloven fordelt på overtrædelsens art, 2014-2018

 

2014

2015

2016

2017

2018

Kriminallov i alt .................................

3.283

3.459

2.495

1.831

1.497

Forbrydelser mod offentlig myndighed .................

163

192

84

57

60

Sædelighedsforbrydelser ...........................

255

254

229

202

192

Forbrydelser mod liv og legeme ......................

887

1030

669

521

455

Formueforbrydelser ...............................

1.978

1.933

1.513

1.051

790

Note: Bemærk at antal afgørelser i 2017 og 2018 vil være lavere, da mange sager endnu er under behandling.

Kilde: Grønlands Statistik – se tal i statistikbanken: http://bank.stat.gl/KRDAF

 

Antallet af afgørelser er afhængigt af ressourcerne hos Domstolene i Grønland, og kan derfor svinge fra år til år. En ”bunkebekæmpende” indsats hos Domstolen i Grønland blev vedtaget i 2013 og har derved ført til flere afgørelser i den efterfølgende tidsperiode. Tabel 11 viser, at forhold afgjort med en bøde er den hyppigste foranstaltning afsagt i sager om formueforbrydelser.

 

Foranstaltningen samfundstjeneste, der blev indført med en reform af kriminalloven i 2010, er registreret få gange og er derfor samlet under kategorien anden afgørelse. For yderligere information omkring foranstaltninger jf. bilag 2.

 

Tabel 11. Antal forhold med en fældende afgørelse fordelt på foranstaltning og overtrædelsens art, 2014-2018

 

2014

2015

2016

2017

2018

Betinget frihedsstraf i alt ..............

794

1016

446

300

186

Forbrydelser mod offentlig myndighed ....

23

62

17

19

13

Sædelighedsforbrydelser  .............

63

78

33

29

23

Forbrydelser mod liv og legeme  ........

251

441

182

125

87

Formueforbrydelser  .................

457

435

214

127

63

Ubetinget frihedsstraf i alt .............

557

490

534

331

213

Forbrydelser mod offentlig myndighed ....

40

42

22

6

6

Sædelighedsforbrydelser  .............

47

39

51

34

26

Forbrydelser mod liv og legeme  ........

171

168

197

105

84

Formueforbrydelser  .................

299

241

264

186

97

Bøde i alt .........................

816

756

643

482

467

Forbrydelser mod offentlig myndighed ....

25

15

17

12

19

Sædelighedsforbrydelser  .............

14

4

11

17

15

Forbrydelser mod liv og legeme  ........

67

62

50

65

72

Formueforbrydelser  .................

710

675

565

388

361

Tiltalefrafald i alt ....................

144

145

99

81

89

Forbrydelser mod offentlig myndighed ....

18

7

3

8

5

Sædelighedsforbrydelser  .............

13

15

14

7

6

Forbrydelser mod liv og legeme  ........

35

32

22

23

12

Formueforbrydelser  .................

78

91

60

43

66

Anden afgørelse i alt .................

266

321

235

157

133

Forbrydelser mod offentlig myndighed ....

21

38

10

5

10

Sædelighedsforbrydelser  .............

8

12

12

7

9

Forbrydelser mod liv og legeme  ........

114

117

59

47

58

Formueforbrydelser  .................

123

154

154

98

56

Note: Bemærk at antal afgørelser i 2017 og 2018 vil være lavere, da mange sager endnu er under behandling.

Kilde: Grønlands Statistik – se tal i statistikbanken: http://bank.stat.gl/KRDAF