Forbrydelser mod offentlig myndighed

Forbrydelser mod offentlig myndighed udgør de færreste anmeldelser under kriminalloven.

 

Tabel 2. Anmeldelser af forbrydelser mod offentlig myndighed, 2014-2018

 

2014

2015

2016

2017

2018

Forbrydelser mod offentlig myndighed i alt ..............

200

149

168

139

143

Vold mod offentlig tjenestemand .......................

111

73

89

64

75

Ulovlig alarmering ...................................

28

22

24

12

17

Falsk forklaring el. anklage ............................

9

13

15

11

11

Pengefalskneri .....................................

20

7

8

3

2

Dokumentfalskneri ..................................

8

7

8

17

11

Brandstiftelse ......................................

16

15

15

22

17

Øvrig forbrydelse mod offentlig myndighed ................

8

12

9

10

10

Kilde: Grønlands Statistik – se tal i statistikbanken: http://bank.stat.gl/KRDAN

 

I 2018 er der pr. 1.000 indbyggere over 15 år anmeldt 3 tilfælde af Forbrydelser mod offentlig myndighed, hvoraf Vold mod offentlig tjenestemand udgør 2 anmeldelser pr. 1.000 indbyggere over 15 år. Dette svarer til 52 pct. af overtrædelserne under denne kategori.