Forbrydelser mod liv og legeme

I tabel 4 ses at anmeldelser for vold mod privatpersoner er den hyppigst forekommende anmeldelse indenfor for denne kategori.

 

Tabel 4. Anmeldelser af forbrydelser mod liv og legeme fordelt på overtrædelsens art, 2014-2018

 

2014

2015

2016

2017

2018

Forbrydelser mod liv og legeme i alt ....

911

886

983

945

751

Manddrab .........................

4

4

3

6

4

Forsøg på manddrab .................

16

12

13

15

15

Vold mod privat person ...............

700

634

738

693

566

Ulovlig tvang og frihedsberøvelse ........

7

23

13

17

5

Husfredskrænkelser ..................

21

34

36

35

24

Trusler på livet ......................

149

172

166

158

110

Øvrige forbrydelser mod liv og legeme ....

7

14

14

21

27

Kilde: Grønlands Statistik – se tal i statistikbanken: http://bank.stat.gl/KRDAN

 

I 2018 er der pr. 1.000 indbyggere over 15 år anmeldt 17 tilfælde af forbrydelser mod liv og legeme, hvoraf manddrab udgør 0,1 anmeldelser og forsøg på manddrab udgør 0,3 anmeldelser pr. 1.000 indbyggere over 15 år.