Afgjorte forhold

Statistikken over afgjorte forhold er udarbejdet for årene 2008 til 2018, da de tilhørende anmeldelser til afgørelsen inden da, ikke er inkluderet i registret. Denne udgivelse behandler tidsperioden 2014 til 2018, hvor andre år findes i statistiskbanken.

 

Afgørelsesstatistikken afdækker først afgjorte anmeldelser og derefter antal afgjorte forhold i alt. Der vil være flere afgjorte forhold end afgjorte anmeldelser, både fordi flere personer i forening kan begå lovovertrædelser, der anmeldes samlet, samt at én person kan modtage én afgørelse der dækker flere forhold.

 

Statistikken over afgjorte forhold i 2018, og til dels 2017, vil være påvirket af at der kan gå længere tid mellem afgørelsen, og registreringen i Grønlands Statistiks centrale register. Derfor vil disse tal være lavere end forventet, og skal ses som foreløbige tal.

 

Antallet af afgjorte anmeldelser er ikke nødvendigvis tilknyttet anmeldelsesåret. Der er derfor ingen umiddelbar sammenhæng mellem antallet af anmeldelser og afgjorte anmeldelser indenfor et kalenderår.

 

Tabel 8. Anmeldelser førende til en afgørelse fordelt på kriminallov, færdselslov og andre særlove, 2014-2018

 

2014

2015

2016

2017

2018

I alt ...............

4.048

3.594

3.332

2.608

1.565

Kriminallov ..........

2.657

2.365

2.153

1.444

780

Færdselslov .........

735

702

651

669

470

Særlove ............

656

527

528

495

315

Kilde: Grønlands Statistik – se tal i statistikbanken: http://bank.stat.gl/KRDAN