Sigtelsesprocent

I hvilket omfang politiet rejser sigtelser mod én eller flere personer varierer efter overtrædelsens art.

 

Ses der overordnet på sigtelsesprocent inden for kriminalloven, færdselsloven og øvrige særlove, er antallet af anmeldelser, der fører til en sigtelse, højest inden for færdselsloven. Dette skyldes, som tidligere nævnt, at overtrædelserne af færdselsloven sker ved, at politiet selv registrerer overtrædelsen ved f.eks. at stoppe bilisten og rejse en sigtelse på stedet.

 

Figur 4. Sigtelsesprocent for kriminallov, færdselslov og øvrige særlove, 2013-2017

Kilde: Grønlands Statistik – se tal i statistikbanken http://bank.stat.gl/KRDAN

 

Figur 4 viser, at antallet af anmeldelser der fører til en sigtelse i 2017, er højest ved overtrædelser af færdselsloven med 87 pct. af anmeldelserne. Udover det fører 81 pct. af overtrædelser af øvrige særlove til en sigtelse, mens 59 pct. af anmeldelserne for overtrædelse af kriminallov fører til en sigtelse.

 

Hvorvidt en overtrædelse af kriminalloven fører til en sigtelse eller ej, afhænger af hvilken overtrædelse, der er tale om. Anmeldelser af personfarlig kriminalitet fører oftere til en sigtelse, hvilket vil sige sigtelse for vold, drab, voldtægt, røveri eller visse typer af tyveri. Sigtelsesprocenten er således højere ved forbrydelser mod liv og legeme med 76 pct. og sædelighedsforbrydelser med 69 pct. Lavest er sigtelsesprocenten for formueforbrydelser med 49 pct. af anmeldelserne, som ses i figur 5.

 

Figur 5. Sigtelsesprocent for overtrædelser af kriminalloven fordelt på kategorier, 2013-2017

Kilde: Grønlands Statistik – se tal i statistikbanken http://bank.stat.gl/KRDAN