Indledning

Denne udgivelse af kriminalstatistikken lanceres med en tilføjelse af anmeldelser og afgjorte forhold fra 2017. Antallet af anmeldte lovovertrædelser er faldet med 10,6 pct. i forhold til året før, hvilket er det hidtil laveste antal anmeldelser i Grønlands Statistiks register, som daterer tilbage til 2006.

 

Metoden anvendt til opgørelse af kriminalretlige afgørelser er opdateret i forhold til tidligere års udgivelser. Der sikres nu at en person er registreret som sigtet, eller som minimum har en dato for sigtelse, før en eventuel afgørelse bliver optalt. Desuden præciseres det at der er tale om afgjorte forhold, hvor tidligere publikationer har præsenteret statistikken som ”afgørelser”. Ændringen er forklaret i afsnittet om begreber. Disse ændringer er foretaget for at gøre statistikken mere sammenlignelig med andre nordiske lande.

 

Statistikken over kriminalitet baseres på overtrædelser af den grønlandske kriminallov, samt overtrædelser af særlovgivningen; herunder færdselsloven. Kriminalstatistikken er opdelt i en række områder, som afspejler de processer, en overtrædelse gennemgår fra anmeldelse over eventuel sigtelse og afgørelse.

 

Statistikken over kriminalitet er opgjort på antal anmeldelser og antal afgjorte forhold. Én anmeldelse er ét kriminelt forhold (én lovovertrædelse), men kan indbefatte flere personer (hvor nogle eller alle kan modtage en afgørelse). For mere information jf. metodeafsnittet.

 

Denne udgivelse behandler følgende områder:

·         Anmeldelsesstatistik

o    Sigtelsesstatistik

o    Afgørelsesstatistik

·         Afgjorte forhold

o    Ungdomskriminalitet

o    Køn og alder

·         Metode og dokumentation