Formueforbrydelser

Formueforbrydelser udgør 40 pct. af alle anmeldelser i 2017, og 60 pct. af anmeldelser under kriminalloven. Størstedelen af formueforbrydelserne er berigelsesforbrydelser, hvilket vil sige indbrud, tyveri, butikstyveri og brugstyveri af f.eks. bil eller båd. Heraf er butikstyveri den hyppigste anmeldte forbrydelse og udgør 17 pct. af de anmeldte formueforbrydelser I 2017.

 

Hærværk er også grupperet under formueforbrydelser og udgør 24 pct. af anmeldte formueforbrydelser og 14 pct. af alle anmeldelser under kriminalloven.

 

Tabel 5. Anmeldelser af formueforbrydelser, 2013-2017

 

2013

2014

2015

2016

2017

Formueforbrydelser i alt ................

2.951

2.925

2.632

2.816

2.159

Indbrud i forretninger og virksomheder ......

260

215

250

268

174

Indbrud i offentlige institutioner ............

204

229

171

185

140

Indbrud hos private .....................

170

152

83

134

76

Tyveri fra personbil .....................

68

43

42

46

22

Tyveri fra båd .........................

175

167

117

149

120

Butikstyveri ...........................

659

694

598

544

356

Røveri ...............................

40

47

25

25

25

Øvrige tyverier, herunder selvtægt ..........

496

485

474

445

336

Ulovlig omgang med hittegods ............

8

6

9

14

9

Bedrageri herunder databedrageri .........

62

81

115

225

197

Underslæb, mandatsvig, skyldnersvig, åger ...

39

22

31

20

22

Hæleri ...............................

44

40

49

57

19

Hærværk .............................

588

594

526

545

516

Brugstyveri ...........................

138

150

142

159

147

Kilde: Grønlands Statistik – se tal i statistikbanken http://bank.stat.gl/KRDAN

 

I 2017 er der pr. 1.000 indbyggere anmeldt 49 tilfælde af formueforbrydelser, hvoraf butikstyveri udgør 8 anmeldelser pr. 1.000 indbyggere, og hærværk udgør 12 anmeldelser pr. 1.000 indbyggere.