Anmeldelser

Antal anmeldelser fordeler sig således på de udvalgte grupperinger i loven, som der arbejdes med i denne publikation. I 2017 var der 3.600 anmeldelser under kriminalloven, 978 under færdselsloven og 846 under særlove. Det er i alt 5.424 anmeldelser og en ændring på -10,6 pct. i forhold til året før.

 

Figur 1. Antal anmeldelser fordelt på kriminallov, færdselslov og særlove, 2013-2017

Kilde: Grønlands Statistik – se tal i statistikbanken http://bank.stat.gl/KRDAN