Afgjorte forhold

Statistikken over afgjorte forhold er udarbejdet for årene 2008 til 2017, da de tilhørende anmeldelser til afgørelsen inden da, ikke er inkluderet i registret. Denne udgivelse behandler tidsperioden 2013 til 2017, hvor andre år findes i statistiskbanken.

 

Afgørelsesstatistikken afdækker først afgjorte anmeldelser og derefter antal afgjorte forhold i alt. Der vil være flere afgjorte forhold end afgjorte anmeldelser, både fordi flere personer i forening kan begå lovovertrædelser, der anmeldes samlet, samt at én person kan modtage én afgørelse der dækker flere forhold.

 

Statistikken over afgjorte forhold i 2017, og til dels 2016, vil være påvirket af at der kan gå længere tid mellem afgørelsen, og registreringen i Grønlands Statistiks centrale register. Derfor vil disse tal være lavere end forventet, og skal ses som foreløbige tal.

 

Antallet af afgjorte anmeldelser er ikke nødvendigvis tilknyttet anmeldelsesåret. Der er derfor ingen umiddelbar sammenhæng mellem antallet af anmeldelser og afgjorte anmeldelser indenfor et kalenderår.

 

Tabel 8. Anmeldelser førende til en afgørelse fordelt på kriminallov, færdselslov og andre særlove, 2013-2017

 

2013

2014

2015

2016

2017

I alt ...............

4.228

3.977

3.487

3.121

2.097

Kriminallov ..........

2.846

2.597

2.276

1.993

1.058

Færdselslov .........

720

734

699

635

629

Særlove ............

662

646

512

493

410

Kilde: Grønlands Statistik – se tal i statistikbanken http://bank.stat.gl/KRDAN