Indledning

Denne udgivelse af kriminalstatistikken lanceres med en tilføjelse af anmeldelser og afgørelser fra 2016. Der er sket en stigning på 7 pct. i antal anmeldelser i forhold til antallet i 2015.

Statistikken over kriminalitet baseres på overtrædelser af den grønlandske kriminallov, samt overtrædelser af særlovgivningen, herunder færdselslov. Kriminalstatistikken er opdelt i en række områder, som afspejler de processer, en overtrædelse gennemgår fra anmeldelse over eventuel sigtelse og afgørelse. Statistik over kriminalitet er opgjort på antal anmeldelser og antal afgørelser. Én anmeldelse er ét kriminelt forhold (én lovovertrædelse), men kan indbefatte flere personer (hvor nogle eller alle kan modtage en afgørelse). For mere information jf. metodeafsnittet.

 

Denne udgivelse behandler følgende områder:

·       Anmeldelsesstatistik

o    Sigtelsesstatistik

o    Afgørelsesstatistik

·       Personer med en afgørelse

o    Ungdomskriminalitet

o    Køn og alder

·       Metode

·       Dokumentation