Foranstaltninger

Tabel 11 viser, at afgørelser med bøde er den hyppigste foranstaltning afsagt i sager om formueforbrydelser.

Foranstaltningen samfundstjeneste, der blev indført med en reform af kriminalloven i 2010, er registreret få gange og er derfor samlet under kategorien anden afgørelse. For yderligere information omkring foranstaltninger jf. bilag 2.

 

Tabel 11. Antal personer med en fældende afgørelse fordelt på foranstaltning og overtrædelsens art, 2012-2016

 

2012

2013

2014

2015

2016

Betinget frihedsstraf i alt ..............

569

382

799

1.020

404

Forbrydelser mod offentlig myndighed ....

22

20

24

62

17

Sædelighedsforbrydelser  .............

41

21

63

74

29

Forbrydelser mod liv og legeme  ........

176

138

254

444

172

Formueforbrydelser  .................

330

203

458

440

186

Ubetinget frihedsstraf i alt .............

554

454

561

498

503

Forbrydelser mod offentlig myndighed ....

29

27

41

41

22

Sædelighedsforbrydelser  .............

68

30

47

39

45

Forbrydelser mod liv og legeme  ........

213

176

174

170

183

Formueforbrydelser  .................

244

221

299

248

253

Bøde i alt .........................

962

791

830

782

644

Forbrydelser mod offentlig myndighed ....

29

11

25

15

17

Sædelighedsforbrydelser  .............

15

15

15

5

12

Forbrydelser mod liv og legeme  ........

110

62

75

69

51

Formueforbrydelser  .................

808

703

715

693

564

Tiltalefrafald i alt ....................

768

824

774

850

606

Forbrydelser mod offentlig myndighed ....

25

22

22

14

8

Sædelighedsforbrydelser  .............

21

15

28

29

19

Forbrydelser mod liv og legeme  ........

84

95

59

54

31

Formueforbrydelser  .................

638

692

665

753

548

Anden afgørelse i alt .................

459

495

367

483

285

Forbrydelser mod offentlig myndighed ....

17

24

25

42

14

Sædelighedsforbrydelser  .............

26

13

11

15

13

Forbrydelser mod liv og legeme  ........

75

142

123

126

66

Formueforbrydelser  .................

341

316

208

300

192

Note: Bemærk at antal afgørelser i 2016 vil være lavere, da mange sager endnu er under behandling.
Kilde: bank.stat.gl/KRDAF

 

Fældende afgørelser vedrørende overtrædelser af særlove

De fældende afgørelser vedrørende overtrædelser af særlove fordeler sig som præsenteret i tabel 12.

 

Tabel 12. Antal personer med en fældende afgørelse fordelt på overtrædelsens art, 2012-2016

 

2012

2013

2014

2015

2016

I alt ..................................

598

554

610

696

526

Lov om euforiserende stoffer ...............

394

349

399

464

339

Brandlovgivningen .......................

10

19

13

29

11

Politivedtægten .........................

85

84

84

93

94

Øvrige kriminalretslige særlove ..............

11

13

20

10

19

Love vedr. dyr og jagt, herunder dyrplageri ....

55

44

37

51

32

Love vedr. arbejde, transport mv. ...........

11

5

10

13

11

Love vedr. spil, bevilling og næring ..........

21

25

19

25

10

Øvrig særlovgivning ......................

11

15

28

11

10

 Note: Bemærk at antal afgørelser i 2016 vil være lavere, da mange sager endnu er under behandling.
Kilde: bank.stat.gl/KRDAF

 

Tabel 13 viser, at det primært er foranstaltningen bøde, der gives til overtrædelser af særlove.

 

Tabel 13. Antal personer med en fældende afgørelse under særlove fordelt på foranstaltning, 2012-2016

 

2012

2013

2014

2015

2016

I alt ................................  

598

554

610

696

526

Betinget frihedsstraf ....................

87

74

137

229

91

Ubetinget frihedsstraf ...................

100

74

72

41

98

Bøde ...............................

352

339

336

349

297

Tiltalefrafald ..........................

48

44

49

45

27

Anden afgørelse ......................

11

23

16

32

13

Note: Bemærk at antal afgørelser i 2016 vil være lavere, da mange sager endnu er under behandling.
Kilde: bank.stat.gl/KRDAF

 

Fældende afgørelser vedrørende overtrædelse af færdselslov

Kategorien øvrige overtrædelser af færdselsloven indeholder mange gerningskoder, jf. bilag 1 og bilag 1.1 og der er tale om en generel stigning i alle gerningskoderne, ikke én speciel gerningskode. Tabel 14 viser hvilke overtrædelser, personer med en fældende afgørelse, er fundet skyldige i.

 

Tabel 14. Antal personer med en fældende afgørelse fordelt på overtrædelsens art, 2012-2016

 

2012

2013

2014

2015

2016

Færdselslov i alt ....................................

607

753

786

813

634

Færdselsuheld ......................................

57

58

46

64

54

Færdselsuheld med spiritus el. medicin ....................

19

11

11

17

16

Spiritus el. medicin påvirket kørsel .......................

86

109

94

109

86

Kørsel uden førerret ..................................

80

79

124

121

66

Forpligtelser ved færdselsuheld .........................

14

7

11

26

16

Overtrådt hastighedsbestemmelse .......................

8

26

37

21

33

Sikkerhedssele/sikkerhedsudstyr ej anvendt ................

63

149

142

109

38

Benyttet håndholdt mobiltelefon under kørsel ...............

70

63

71

114

79

Øvrige overtrædelser af færdselsloven ....................

210

251

250

232

246

Kilde: bank.stat.gl/KRDAF

 

Tabel 15 viser fordelingen af personer med en fældende afgørelse, på foranstaltninger.

 

Tabel 15. Antal personer med en fældende afgørelse under færdselsloven fordelt på foranstaltning, 2012-2016

 

2012

2013

2014

2015

2016

I alt ..............................................  

607

753

786

813

634

Betinget frihedsstraf ..................................

30

36

55

60

12

Ubetinget frihedsstraf .................................

22

16

26

15

26

Bøde .............................................

521

654

662

694

583

Tiltalefrafald ........................................

20

31

33

20

11

Anden afgørelse ....................................

14

16

10

24

2

Kilde: bank.stat.gl/KRDAF