Ungdomskriminalitet

I nedenstående afsnit er der set nærmere på de personer med en fældende afgørelse, som er under 19 år på tidspunktet for afgørelsen.

 

Tabel 20. Personer under 19 år med en fældende afgørelse fordelt på alder, antal og procentdel af aldersgruppen i befolkningen 2011-2015

 

Antal

Pct.

 

2011

2012

2013

2014

2015

2011

2012

2013

2014

2015

I alt ..  

739

846

481

599

534

4,6

5,3

3,1

3,9

3,6

18  .

167

189

116

186

158

17,5

20,0

13,0

21,5

19,5

17  .

206

178

112

167

97

22,1

19,9

13,1

21,3

11,0

16  .

82

135

103

65

85

10,8

18,4

14,8

8,5

13,4

15  .

99

145

50

87

78

11,1

16,8

5,5

10,8

10,1

14  .

91

89

49

42

52

10,2

9,2

5,9

5,2

6,5

0-13 år

94

110

51

52

64

0,8

1,0

0,5

0,5

0,6

Kilde: bank.stat.gl/KRDAF

 

Tabel 20 viser blandt andet, at antallet af unge personer under 19 år med en fældende afgørelse stiger fra 14 år og op efter. I 2015 udgør unge personer under 14 år 0,6 pct. af det samlede antal afgørelser for personer under 19 år. Personer på 18 år udgør den største andel af unge personer med en fældende afgørelse med 19 pct. Der er tale om at 4 pct. af befolkningen under 19 år, har modtaget en fældende afgørelse af en slags, i 2015. Det gælder i alt 534 fældende afgørelse af en population på 14.985 personer pr. 1. januar 2015.

 

Tabel 21. Antal personer under 19 år med en fældende afgørelse fordelt på overtrædelsens art, 2011-2015

 

2011

2012

2013

2014

2015

I alt ....................................  

739

846

481

599

534

Forbrydelser mod offentlig myndighed ..........

30

12

5

11

30

Sædelighedsforbrydelser ...................

8

11

5

10

6

Forbrydelser mod liv og legeme ...............

56

63

41

53

36

Formueforbrydelser ........................

579

685

374

472

397

Færdselslov .............................

43

47

37

38

33

Særlove ................................

23

28

19

15

32

Kilde: bank.stat.gl/KRDAF

 

I tabel 21, ses der på typer af overtrædelser, at der sker et fald i denne periode i antallet af unge personer med en fældende afgørelse for sædelighedsforbrydelser og overtrædelse af færdselsloven. Med hensyn til overtrædelse af færdselsloven skyldes faldet en reduktion i antallet af personer, der er blevet dømt for kørsel uden førerret.

 

Tabel 22. Antal personer under 19 år med fældende afgørelse fordelt på foranstaltning, 2011-2015

 

2011

2012

2013

2014

2015

I alt ....................................  

739

846

481

599

534

Betinget frihedsstraf .......................

118

189

80

130

59

Ubetinget frihedsstraf ......................

161

78

21

69

39

Bøde ..................................

217

274

167

234

179

Underretning af sociale myndigheder (under 15 år)

205

234

117

114

180

Anden afgørelse ..........................

38

71

96

52

77

Kilde: bank.stat.gl/KRDAF

 

Tabel 22 viser, at de hyppigste foranstaltninger der bestemmes for personer under 19 år er bøde og underretning af sociale myndigheder, hvilket udgør 34 pct. af alle foranstaltninger i 2015. Foranstaltningen underretning til de sociale myndigheder gives til personer med en fældende afgørelse under 15 år.

 

Publikationen kan læses eller downloades som pdf-fil på Grønlands Statistiks hjemmeside www.stat.gl. Der er endvidere mulighed for at udtrække detaljerede tabeller omkring kriminalitet i Grønlands Statistikbank bank.stat.gl.

 

Ønskes yderligere oplysninger kan henvendelse ske til Statistikchef Anders Blaabjerg på tlf. 34 57 81 eller Statistikkonsulent Ivalu Rosing på e-mail ivro@stat.gl.