Sigtelsesprocent

I hvilket omfang politiet rejser sigtelser mod én eller flere personer varierer efter overtrædelsens art.

 

Ses der overordnet på sigtelsesprocent inden for kriminalloven, færdselsloven og øvrige særlove, er antallet af anmeldelser, der fører til en sigtelse, højest inden for færdselsloven. Dette skyldes, som tidligere nævnt, at overtrædelserne af færdselsloven sker ved, at politiet selv registrerer overtrædelsen ved f.eks. at stoppe bilisten og rejse en sigtelse på stedet.

 

Figur 5. Sigtelsesprocent for kriminallov, færdselslov og øvrige særlove, 2011-2015

Kilde: bank.stat.gl/KRDAN

 

Figur 5 viser, at i 2015 er antallet af anmeldelser, der fører til en sigtelse højest ved overtrædelser af færdselsloven med 55 pct. af anmeldelserne. Udover det fører 42 pct. af overtrædelser af øvrige særlove til en sigtelse, mens 30 pct. af anmeldelserne for overtrædelse af kriminallov fører til en sigtelse.

Hvorvidt en overtrædelse af kriminalloven fører til en sigtelse er forskelligt alt efter hvilken overtrædelse, der er tale om. Anmeldelser af personfarlig kriminalitet fører oftere til en sigtelse, hvilket vil sige sigtelse for vold, drab, voldtægt, røveri eller visse typer af tyveri. Sigtelsesprocenten er således højere ved forbrydelser mod liv og legeme med 40 pct. og sædelighedsforbrydelser med 37 pct. Lavest er sigtelsesprocenten for formueforbrydelser med 26 pct. af anmeldelserne, som ses i figur 6.

 

Figur 6. Sigtelsesprocent for overtrædelser af kriminalloven fordelt på kategorier, 2011-2015

Kilde: bank.stat.gl/KRDAN