Foranstaltninger

Tabel 11 viser, at afgørelser med bøde er den hyppigste foranstaltning afsagt i sager om forbrydelser mod liv og legeme og formueforbrydelser.

 

Foranstaltningen samfundstjeneste, der blev indført med en reform af kriminalloven i 2010, er registreret få gange og er derfor samlet under kategorien anden afgørelse. For yderligere information omkring foranstaltningerne jf. bilag 1.

 

Tabel 11. Antal personer med en fældende afgørelse fordelt på foranstaltning og overtrædelsens art, 2011-2015

 

2011

2012

2013

2014

2015

Betinget frihedsstraf i alt ..............

297

552

370

791

970

Forbrydelser mod offentlig myndighed ....

16

22

19

25

61

Sædelighedsforbrydelser  .............

16

41

18

60

70

Forbrydelser mod liv og legeme  ........

102

170

134

252

426

Formueforbrydelser  .................

163

319

199

454

413

Ubetinget frihedsstraf i alt .............

805

534

451

535

443

Forbrydelser mod offentlig myndighed ....

50

27

26

40

40

Sædelighedsforbrydelser  .............

86

67

29

41

35

Forbrydelser mod liv og legeme  ........

272

208

175

157

136

Formueforbrydelser  .................

397

232

221

297

232

Bøde i alt .........................

936

952

706

807

756

Forbrydelser mod offentlig myndighed ....

27

29

9

24

15

Sædelighedsforbrydelser  .............

15

14

12

15

4

Forbrydelser mod liv og legeme  ........

82

110

56

72

62

Formueforbrydelser  .................

812

799

629

696

675

Tiltalefrafald i alt ....................

595

606

584

494

548

Forbrydelser mod offentlig myndighed ....

13

22

21

21

13

Sædelighedsforbrydelser  .............

7

18

10

17

18

Forbrydelser mod liv og legeme  ........

32

73

80

46

47

Formueforbrydelser  .................

543

493

473

410

470

Anden afgørelse i alt .................

241

440

455

349

454

Forbrydelser mod offentlig myndighed ....

14

17

22

24

34

Sædelighedsforbrydelser  .............

8

26

13

10

14

Forbrydelser mod liv og legeme  ........

39

73

136

115

121

Formueforbrydelser  .................

180

324

284

200

285

Kilde: bank.stat.gl/KRDAF

 

Fældende afgørelser vedrørende overtrædelser af særlove

De fældende afgørelser vedrørende overtrædelser af særlove fordeler sig som præsenteret i tabel 12.

 

Tabel 12. Antal personer med en fældende afgørelse fordelt på overtrædelsens art, 2011-2015

 

2011

2012

2013

2014

2015

I alt ..................................

462

586

516

590

667

Lov om euforiserende stoffer ...............

271

388

330

386

451

Brandlovgivningen .......................

12

10

19

13

25

Politivedtægten .........................

95

79

73

84

88

Øvrige kriminalretslige særlove ..............

9

11

13

20

10

Love vedr. dyr og jagt, herunder dyrplageri ....

42

55

42

32

48

Love vedr. arbejde, transport mv. ...........

13

11

4

10

12

Love vedr. spil, bevilling og næring ..........

11

21

23

19

23

Øvrig særlovgivning ......................

9

11

12

26

10

 Kilde: bank.stat.gl/KRDAF

 

Tabel 13 viser, at det primært er foranstaltningen bøde, der gives til overtrædelser af særlove.

 

Tabel 13. Antal personer med en fældende afgørelse under særlove fordelt på foranstaltning, 2011-2015

 

2011

2012

2013

2014

2015

I alt ................................  

577

730

640

755

870

Betinget frihedsstraf ....................

39

83

71

133

222

Ubetinget frihedsstraf ...................

70

99

73

67

40

Bøde ...............................

339

345

312

330

333

Tiltalefrafald ..........................

11

48

36

45

42

Anden afgørelse ......................

118

155

148

180

233

Kilde: bank.stat.gl/KRDAF

 

Fældende afgørelser vedrørende overtrædelse af færdselslov

Kategorien øvrige overtrædelser af færdselsloven indeholder mange gerningskoder, jf. bilag 1 og bilag 1.1 og der er tale om en generel stigning i alle gerningskoderne, ikke én speciel gerningskode. Tabel 14 viser hvilke overtrædelser, personer med en fældende afgørelse, er fundet skyldige i.

 

Tabel 14. Antal personer med en fældende afgørelse fordelt på overtrædelsens art, 2011-2015

 

2011

2012

2013

2014

2015

Færdselslov i alt ....................................

591

595

694

766

790

Færdselsuheld ......................................

54

55

52

42

57

Færdselsuheld med spiritus el. medicin ....................

17

19

11

10

16

Spiritus el. medicin påvirket kørsel .......................

111

81

99

94

107

Kørsel uden førerret ..................................

62

79

76

122

120

Forpligtelser ved færdselsuheld .........................

17

13

3

10

21

Overtrådt hastighedsbestemmelse .......................

7

8

16

37

21

Sikkerhedssele/sikkerhedsudstyr ej anvendt ................

37

63

148

138

108

Benyttet håndholdt mobiltelefon under kørsel ...............

103

70

56

69

114

Øvrige overtrædelser af færdselsloven ....................

183

207

233

244

226

Kilde: bank.stat.gl/KRDAF

 

Tabel 15 viser fordelingen af personer med en fældende afgørelse, på foranstaltninger.

 

Tabel 15. Antal personer med en fældende afgørelse under færdselsloven fordelt på foranstaltning, 2011-2015

 

2011

2012

2013

2014

2015

I alt ..............................................  

613

640

744

829

834

Betinget frihedsstraf ..................................

28

28

36

55

59

Ubetinget frihedsstraf .................................

15

22

16

26

14

Bøde .............................................

529

513

601

647

680

Tiltalefrafald ........................................

17

18

25

28

13

Anden afgørelse ....................................

24

59

66

73

68

Kilde: bank.stat.gl/KRDAF