Konjunkturudviklingen

Til supplering af Grønlands Statistik måneds-, kvartals- og halvårsstatistikker udgives konjunkturstatikken, der kan fungere som indikatorer for dele af den økonomiske udvikling. Grønlands Statistik udgiver kvartalsvis præsentation af konjunkturstatikken. Tabellerne nedenfor og statistikbanken indeholder tal frem til 2. kvartal 2023.

 

Oversigt 1. Løbende opgørelser

 

 

 

 

 

pct. ændring
2022-2023

pct. ændring
2022-2023

 

2022

2022

2023

2023

 

1. kvt.

2. kvt.

1. kvt.

2. kvt.

1. kvt.

2. kvt.

Detailhandlens omsætning, (Indeks 2010=100) ........

125,8

140,6

131,1

141,7

4,2

0,8

Godsmængder til Grønland, 1.000 kbm. .............

80,7

153,2

99,4

135,4

23,2

-11,6

Godsmængder fra Grønland, 1.000 kbm..............

58,4

71,4

49,4

80,9

-15,4

13,3

Afregnede indkomstskatter, mio. kr.  ................

1.093,9

1.175,3

1.229,1

1.320,9

12,4

12,4

Indførselsafgifter og stempelafgifter, mio. kr............

107,1

144,2

142,6

87,8

33,1

-39,1

Indførselsafgifter (u/motorkøretøjer), mio. kr............

93,5

128,8

114,8

73,8

22,8

-42,7

Indførselsafgifter, motorkøretøjer, mio. kr.  ...........

4,7

4,9

5,0

5,6

6,4

14,3

Kilde: www.stat.gl/kod

 

Oversigt 2. Statusopgørelser

 

 

 

 

 

pct. ændring
2022-2023

pct. ændring
2022-2023

 

2022

2022

2023

2023

 

1. kvt.

2. kvt.

1. kvt.

2. kvt.

1. kvt.

2. kvt.

Udlån fra banker, mio. kr.........................

5.074,0

6.005,0

6.165,0

6.812,0

21,5

13,4

Indlån i banker, mio. kr...........................

7.220,0

7.499,0

7.254,0

7.286,0

0,5

-2,8

Obligationsrestgæld, mio. kr.......................

4.963,6

5.021,5

4.972,6

4.942,7

0,2

-1,6

Likviditet i landskassen, mio. kr.....................

1.179,8

1.464,2

977,0

1.288,1

-17,2

-12,0

Kilde: www.stat.gl/kod

 

Oversigt 1 indeholder konjunkturindikatorer opgjort som løbende opgørelser, mens oversigt 2 indeholder konjunkturindikatorer opgjort som statusopgørelser. Løbende opgørelser er en sammentælling af mængder eller beløb pr. måned eller kvartal, mens statusopgørelserne er en saldo på et givent tidspunkt – her ved udgangen pr. kvartal eller pr. halve år

 

Statistikbanken

Tallene vist i tabellen ovenfor kan findes i Grønlands Statistiks statistikbank og metodeforklaring til de enkelte indikatorer kan findes på hjemmesiden www.stat.gl i publikationen Konjunkturstatistik. Ønskes yderligere oplysninger kan henvendelse ske til Anders Blaabjerg på tlf. 34 57 81 (direkte