Konjunkturudviklingen

Til supplering af Grønlands Statistik måneds-, kvartals- og halvårsstatistikker udgives konjunkturstatikken, der kan fungere som indikatorer for dele af den øko­nomiske udvikling. Grønlands Statistik udgiver kvartalsvis præsenta­tion af konjunkturstatikken. Tabellerne nedenfor og statistikbanken indeholder tal frem til 1. kvartal 2020.

 

Oversigt 1. Løbende opgørelser

 

 

 

 

 

pct. ændring
2018-2019

pct. ændring
2019-2020

 

2018

2019

2019

2020

 

4. kvt.

1. kvt.

4. kvt.

1. kvt.

4. kvt.

1. kvt.

Detailhandlens omsætning, (Indeks 2010=100) ......

130,9

112,3

141,0

118,8

7,7

5,8

Godsmængder til Grønland, 1.000 kbm. ...........

140,0

69,2

142,0

84,9

1,4

22,7

Godsmængder fra Grønland, 1.000 kbm............

104,2

59,7

97,3

58,7

-6,6

-1,7

Afregnede indkomstskatter, mio. kr.  ..............

1.162,1

1.033,3

1.251,8

994,4

7,7

-3,8

Indførselsafgifter og stempelafgifter, mio. kr..........

176,0

87,5

171,1

99,3

-2,8

13,5

Indførselsafgifter (u/motorkøretøjer), mio. kr..........

151,9

69,5

143,6

71,1

-5,5

2,3

Indførselsafgifter, motorkøretøjer, mio. kr.  ..........

15,2

8,9

14,9

10,5

-2,0

18,0

Kilde: www.stat.gl/kod

 

Oversigt 2. Statusopgørelser

 

 

 

 

 

pct. ændring
2018-2019

pct. ændring
2019-2020

 

2018

2019

2019

2020

 

4. kvt.

1. kvt.

4. kvt.

1. kvt.

4. kvt.

1. kvt.

Udlån fra banker, mio. kr........................

4.165,0

4.299,0

5.020,0

4.950,0

20,5

15,1

Indlån i banker, mio. kr..........................

6.005,0

6.222,0

6.334,0

6.929,0

5,5

11,4

Obligationsrestgæld, mio. kr......................

3.324,3

3.348,6

3.613,0

3.638,0

8,7

8,6

Likviditet i landskassen2, mio. kr...................

2.350,4

2.453,9

Restancer til det offentlige, mio. kr.................

988,6

862,6

-12,7

Note: 1) Likviditet i landskassen for 4. kvartal 2019 og 1. kvartal 2020 vil blive offentliggjort så snart de foreligger.

Kilde: www.stat.gl/kod

 

Oversigt 1 indeholder konjunkturindikatorer opgjort som løbende opgørelser, mens oversigt 2 indeholder konjunkturindikatorer opgjort som statusopgørelser. Løbende opgørelser er en sammentælling af mængder eller beløb pr. må­ned eller kvartal, mens statusopgørelserne er en saldo på et givent tidspunkt – her ved udgangen pr. kvartal eller pr. halve år.

 

Statistikbanken

Tallene vist i tabellen ovenfor kan findes i Grønlands Statistiks statistikbank og metodeforklaring til de enkelte indikatorer kan findes på hjemmesiden www.stat.gl i publikationen Konjunkturstatistik. Ønskes yderligere oplysnin­ger kan henvendelse ske til Anders Blaabjerg på tlf. 34 57 81 (direkte).