Opdateret 15.11.2019 kl.16

Konjunkturudviklingen

Til supplering af Grønlands Statistik måneds-, kvartals- og halvårsstatistikker udgives konjunkturstatikken, der kan fungere som indikatorer for dele af den økonomiske udvikling. Grønlands Statistik udgiver kvartalsvis præsentation af konjunkturstatikken. Tabellerne nedenfor og statistikbanken indeholder tal frem til 3. kvartal 2019.

 

Oversigt 1. Løbende opgørelser

 

 

 

 

 

pct. ændring
2018-2019

 

2018

2019

 

2. kvt.

3. kvt.

2. kvt.

3. kvt.

2. kvt.

3. kvt.

Detailhandlens omsætning1, (Indeks 2010=100) .....

118,4

129,3

124,8

135,5

5,4

4,8

Godsmængder til Grønland, 1.000 kbm. ...........

120,6

132,1

120,4

150,7

-0,2

14,1

Godsmængder fra Grønland, 1.000 kbm............

67,7

103,6

79,3

99,1

17,1

-4,3

Afregnede indkomstskatter, mio. kr.  ..............

952,6

1.060,3

1.009,3

1.053,3

6,0

-0,7

Indførselsafgifter og stempelafgifter, mio. kr..........

129,2

149,5

149,3

122,3

15,6

-18,2

Indførselsafgifter (u/motorkøretøjer), mio. kr..........

109,3

113,0

124,8

101,5

14,2

-10,2

Indførselsafgifter, motorkøretøjer, mio. kr.  ..........

12,7

12,0

15,4

6,6

21,3

-45,0

Anlægs og renoveringsfonden udgifter2, mio. kr.......

95,9

95,9

5,2

67,3

-94,6

-29,8

Note: 1) Ændringen i detailhandlens omsætningsindeks, kan være påvirket af ændring i markedsandele for de butikskæder, der er medtaget i indekset.

Note: 2) Udsving i bygge- og anlægsinvesteringer skyldes andre bygherrer, herunder kommunerne, der har fået en stor rolle ved byggeri og administration af offentligt ejede udlejningsboliger.

Kilde: www.stat.gl/kod

 

Oversigt 2. Statusopgørelser

 

 

 

 

 

pct. ændring
2018-2019

 

2018

2019

 

2. kvt.

3. kvt.

2. kvt.

3. kvt.

2. kvt.

3. kvt.

Udlån fra banker, mio. kr........................

4.262,0

4.248,0

4.645,0

4.592,0

9,0

8,1

Indlån i banker, mio. kr..........................

5.926,0

5.849,0

6.395,0

6.355,0

7,9

8,7

Obligationsrestgæld, mio. kr......................

3.275,2

3.311,6

3.343,7

3.450,6

2,1

4,2

Likviditet i landskassen3, mio. kr...................

2.826,2

2.350,4

2.876,5

2.391,6

1,8

1,8

Restancer til det offentlige, mio. kr.................

759,6

698,5

-8,0

Note: 3) Likviditet i landskassen for 3. kvartal 2019 vil blive offentliggjort så snart de foreligger.

Kilde: www.stat.gl/kod

 

Oversigt 1 indeholder konjunkturindikatorer opgjort som løbende opgørelser, mens oversigt 2 indeholder konjunkturindikatorer opgjort som statusopgørelser. Løbende opgørelser er en sammentælling af mængder eller beløb pr. måned eller kvartal, mens statusopgørelserne er en saldo på et givent tidspunkt – her ved udgangen pr. kvartal eller pr. halve år.

 

Statistikbanken

Tallene vist i tabellen ovenfor kan findes i Grønlands Statistiks statistikbank og metodeforklaring til de enkelte indikatorer kan findes på hjemmesiden www.stat.gl i publikationen Konjunkturstatistik. Ønskes yderligere oplysnin­ger kan henvendelse ske til Anders Blaabjerg på tlf. 34 57 81 (direkte).