Konjunkturudviklingen

Til supplering af Grønlands Statistik måneds-, kvartals- og halvårsstatistikker udgives konjunkturstatikken, der kan fungere som indikatorer for dele af den økonomiske udvikling. Grønlands Statistik udgiver kvartalsvis præsentation af konjunkturstatikken. Tabellerne nedenfor og statistikbanken indeholder tal frem til 2. kvartal 2018.

 

Oversigt 1. Løbende opgørelser

 

 

 

 

 

pct. ændring

 

2017

2018

2017-2018

 

1. kvt.

2. kvt.

1. kvt.

2. kvt.

1. kvt.

2. kvt.

Detailhandlens omsætning1, (Indeks 2010=100)

106,6

116,3

112,8

118,4

5,8

1,8

Godsmængder til Grønland, 1.000 m2

77,3

107,1

85,9

120,3

11,1

12,3

Godsmængder fra Grønland, 1.000 m2

40,5

55,3

59,5

68,1

46,9

23,1

Afregnede indkomstskatter2, mio. kr.

964,0

916,8

893,3

952,6

-7,3

3,9

Indførselsafgifter og stempelafgifter, mio. kr.

104,6

105,6

87,1

129,2

-16,7

22,3

Indførselsafgifter (u/motorkøretøjer), mio. kr.

90,1

96,5

73,7

116,5

-18,2

20,7

Indførselsafgifter, motorkøretøjer, mio. kr.

14,5

9,1

13,4

12,7

-7,6

39,6

Anlægs og renoveringsfonden udgifter2, mio. kr.

120,7

92,4

59,9

50,0

-50,4

2,7

Note: Ændringen i detailhandlens omsætningsindeks, kan være påvirket af ændring i markedsandele for de butikskæder, der er medtaget i indekset

Kilde: www.stat.gl/kod

 

Oversigt 2. Status opgørelser

 

 

 

 

 

pct. ændring

 

2017

2018

2017-2018

 

1. kvt.

2. kvt.

1. kvt.

2. kvt.

1. kvt.

2. kvt.

Udlån fra banker, mio. kr.

3.655,0

3.855,0

4.067,0

4262,0

11,3

10,6

Indlån i banker, mio. kr.

6.087,0

6.031,0

6.262,0

5926,0

2,9

-1,7

Obligationsrestgæld, mio. kr.

3.239,3

3.262,0

3.315,5

3.275,2

2,4

0,4

Likviditet i landskassen1, mio. kr.

1.535,6

2.021,0

2.440,0

2.826,0

58,9

39,8

Restancer til det offentlige, mio. kr.

796,3

759,6

-4,6

Note: Landskassen fik en større skatteindbetaling på ca. 426 mio. kr. i marts måned 2018 i forbindelse med at pensionsbeholdninger er flyttet til Danmark.

Kilde: www.stat.gl/kod

 

Oversigt 1 indeholder konjunkturindikatorer opgjort som løbende opgørelser, mens oversigt 2 indeholder konjunkturindikatorer opgjort som status opgørelser. Løbende opgørelser er en sammentælling af mængder eller beløb pr. må­ned eller kvartal, mens statusopgørelserne er en saldo på et givent tidspunkt – her ved udgangen pr. kvartal eller pr. halve år.

 

Statistikbanken

Tallene vist i tabellen ovenfor kan findes i Grønlands Statistiks statistikbank og metodeforklaring til de enkelte indikatorer kan findes på hjemmesiden www.stat.gl i publikationen Konjunkturstatistik. Ønskes yderligere oplysnin­ger kan henvendelse ske til Anders Blaabjerg på tlf. 34 57 81 (direkte).