Konjunkturstatistik 3. kvartal 2017

Pressemeddelelsen er rettet den 17. november 2017. Der er tilføjet tal for afregnede indkomstskatter og godsmængder, som først er modtaget efter statistikken blev offentliggjort første gang. Desuden er der tilføjet en fodnote til afregnede indkomstskatter.

 

Konjunkturudviklingen

Til supplering af Grønlands Statistik måneds- og kvartalsstatistikker, udgives m3 konjunkturstatikken, der kan fungere som indikatorer for dele af den økonomiske udvikling. Grønlands Statistik udgiver en kort kvartalsvis præsentation af konjunkturstatikken, og en årlige udgivelse med uddybende forklaringer. 

Tabellen nedenfor og statistikbanken indeholder tal frem til 3. kvartal 2017.

 

Oversigt 1. Løbende opgørelse

 

2017

 Pct. ændring i forhold til samme periode året før

 

2. kvt.

3. kvt.

2. kvt. 2017

3. kvt. 2017

Detailhandlens omsætning1, (Indeks 2010=100)

116,3

125,9

0,7

0,2

Godsmængder til Grønland, 1.000 m3.........

101,4

129,2

-10,3

9,9

Godsmængder fra Grønland, 1.000 m3........

62,9

108,6

1,0

20,8

Afregnede indkomstskatter2, mio. kr...........

916,8

887,5

 

 

Indførselsafgifter og stempelafgifter, mio. kr.....

115,8

152,9

-13,6

0,0

Indførselsafgifter (u/motorkøretøjer), mio. kr.....

106,7

143,2

-15,7

2,7

Indførselsafgifter, motorkøretøjer, mio. kr.......

9,1

9,7

19,7

-21,1

Anlægs og renoveringsfonden udgifter, mio. kr.  

92,4

121,9

-10,9

-6,7

 Noter: 1) Ændringen i detailhandlens omsætningsindeks, kan være påvirket af ændring i markedsandele for de butikskæder, der er medtaget i indekset. 2) Afregnede indkomstskatter for 2016 og 2017 er ikke sammenlignelige, da indhandlingsskatter blev inkluderet i indkomstskatten samlet (jan.-sept.) i september 2016, hvorimod indhandlingsskatter er inkluderet i alle måneder i 2017. Beskatning af pensionsopsparinger i udlandet trådte i kraft 1. januar 2017, hvorfor det også vil give niveauforskel ift. sammenligning med 2016.

Kilde: www.stat.gl/kod

 

Oversigt 2. Statusopgørelse

 

 

 

Pct. ændring i forhold til samme periode året før

 

2017

 

2. kvt.

3. kvt.

2. kvt. 2017

3. kvt. 2017

Udlån fra banker, mio. kr...............

3.855,0

3.767,0

1,7

-1,6

Indlån i banker, mio. kr................

6.031,0

5.926,0

9,7

11,4

Obligationsrestgæld, mio. kr............

3.239,3

3.278,6

2,7

4,3

Likviditet i landskassen, mio. kr..........

2.021,0

1.699,0

30,8

29,0

 

1. halvår

2. halvår

1. halvår  

2. halvår

Restancer til det offentlige, mio. kr.     ...

785,4

796,3

2,0

-0,3

Kilde: www.stat.gl/kod

 

Oversigt 1 indeholder konjunkturindikatorer opgjort som løbende opgørelser, mens oversigt 2 indeholder konjunkturindikatorer opgjort som statusopgørelser. Løbende opgørelser er en sammentælling af mængder eller beløb pr. måned eller kvartal, mens statusopgørelserne er en saldo på et givent tidspunkt – her ved udgangen pr. kvartal eller pr. halve år.

 

Statistikbanken

Tallene vist i tabellen ovenfor kan findes i Grønlands Statistiks statistikbank og metodeforklaring til de enkelte indikatorer kan findes på hjemmesiden www.stat.gl i publikationen Konjunkturstatistik. Ønskes yderligere oplysninger kan henvendelse ske til Anders Blaabjerg på tlf. 34 57 81 (direkte).