Landskassens likviditet

Landskassens likviditet var i marts 2017 på 1.535,6 mio. kr., hvilket er en stigning på 177,0 mio. kr. i forhold til december 2016, eller en stigning på 13,0 pct. Sammenlignes likviditetsniveauet i forhold til perioden året før, marts 2016,var der en stigning i likviditeten på 224,8 mio. kr., eller 17,1 %.

 

Figur 8. Landskassens likviditet

Kilde: http://bank.stat.gl/kodlik

 

I 2016 var likviditetsniveauet i gennemsnitligt på 1.398,5 mio. kr., hvilket var en stigning i forhold til gennemsnittet fra 2015, her var det på 1.231,1 mio. kr.

 

 Tabel 9. Landskassens likviditet efter beholdningstype og måneder

 

Samlet

Bankindestående

Obligationer

 

Mio. kr.

2016 marts ..............

1.310,8

747,8

563,0

2016 juni ...............

1.544,7

677,7

867,0

2016 september...........

1.317,3

449,3

868,0

2016 december ..........

1.358,6

508,3

850,2

2017 marts .............

1.535,6

684,5

851,1

 

Pct. ændring i forhold til samme periode året før

2017 marts .............

17,1

-8,5

51,2

 

Pct. ændring fra forudgående periode

2017 marts .............

13,0

34,7

0,1

Kilde: http://bank.stat.gl/kodlik

 

Landskassens likviditet er en indikator for, aktivitetsændringer i økonomien i forhold til niveauet for landskassens forbrug. Ved opgørelse af likviditetsniveauet, er der inkluderet landskassens lån, som var på 548 mio. kr. i marts 2017. Likviditeten består af indestående i banker inkl. kassebeholdning, og beholdning af obligationer. I Finansloven er der fastsat et minimumsmål for likviditetsniveauet at der skal være på 10 % af landskassens samlede udgifter.