Konjunkturudviklingen

Til supplering af Grønlands Statistik måneds- og kvartalsstatistikker, udgives konjunkturstatikken, der kan fungere som indikatorer for dele af den økonomiske udvikling. Grønlands Statistik udgiver en kort kvartalsvis præsentation af konjunkturstatikken, og en årlige udgivelse med uddybende forklaringer. 

Tabellen nedenfor og statistikbanken indeholder tal frem til 1. kvartal 2017.

 

Tabel 1. Nøgletal

Faktiske tal

Pct. ændring i forhold til samme kvartal foregående år

 

4. kvt. 2016

1. kvt. 2017

4. kvt. 2016

1. kvt. 2017

Detailhandlens omsætningsindeks 1), (Indeks 2010=100) .....

129,7

106,6

-0,3

-1,5

Godsmængder til Grønland 1), 1.000 m3 ..................

112,0

68,4

1,5

-9,3

Godsmængder fra Grønland, 1.000 m3 ....................

88,7

43,9

19,7

-21,2

Udlån fra banker 2), mio. kr. ............................

3.747,0

3.648,0

-2,2

-2,6

Indlån i banker, mio. kr. ...............................

5.552,0

6.083,0

4,5

9,6

Obligationsrestgæld 2), mio. kr. .........................

3.270,8

4,0

Afregnede indkomstskatter, mio. kr. ......................

1.024,8

964,0

2,7

16,3

Indførselsafgifter og stempelafgifter, mio. kr. ................

161,5

104,6

5,6

7,3

Indførselsafgifter (u/motorkøretøjer), mio. kr. ................

144,1

90,1

-0,3

3,9

Indførselsafgifter, motorkøretøjer, mio. kr. ..................

17,4

14,5

107,1

34,3

Restancer til det offentlige, eksl. hensættelse (halvår) 2), mio. kr.

798,8

785,4

3,7

-1,7

Likviditet i landskassen, mio. kr. .........................

1.358,6

1.535,6

5,4

17,1

Anlægs- og renoveringsfonden udgifter, mio. kr. .............

129,5

27,3

-60,8

250,0

Noter: 1) Detailhandlens omsætningsindeks og godsmængder er blevet sæsonkorrigeret, og procentændringen er opgjort ved de sæsonkorrigerede tal i forhold til det foregående kvartal. Ændringen i detailhandlens omsætningsindeks, kan være påvirket af ændring i markedsandele for de butikskæder, der er medtaget i indekset. 2) For Udlån og indlån for banker, obligationsrestgæld og Restancer til det offentlige, er procentændringen opgjort i forhold til det foregående kvartal eller halvår. 3) Obligationsrestgæld for 1. kvartal 2017 er endnu ikke opgjort, statistikbanken vil blive opdateret så snart tallene er tilgængelige.

Kilde: www.stat.gl/kod

 

Der er kommet et nyt IT-system hos RAL til håndtering af fragtgods, hvilket har bevirket, at fragtgods fra et fartøj ikke er medtaget i opgørelsen for 1. kvartal 2017. Fartøjets fragtgods bliver medtaget i 2. kvartal 2017.

 

Enkelte af talserierne er sæsonkorrigerede, herved er det lettere at vurdere den underliggende udvikling. Det bedste resultat for sæsonkorrigerede serier fremkommer, hvis sæsonudsvingene er regelmæssigt tilbagevendende.

Godsmængderne er i statistikbanken er også opgjort som et årligt glidende gennemsnit.