Konjunkturstatistik 3. kvartal 2016

Grønlands Statistik udgiver en række måneds- og kvartalsstatistikker, der kan anvendes som indikatorer for dele af den økonomiske udvikling. Dette gælder bl.a. turismestatikken, udenrigshandelsstatistikken, statistik for arbejdssøgende og fiskeristatistikken. 

 

Grønlands Statistik supplerer herved konjunkturstatistikken med en række indikatorer der også er lagt i statistikbanken. Tabellen nedenfor og statistikbanken indeholder tal frem til 3. kvartal 2016.

 

Tabel 1. Nøgletal

Faktiske tal

Pct. ændring i forhold til samme kvartal foregående år

 

2. kvt. 2016

3. kvt. 2016

2. kvt. 2016

3. kvt. 2016

Detailhandlens omsætning 1), (Indeks 2010=100) ................

115,5

125,6

2,2

1,1

Godsmængder til Grønland 1), 1.000 m 3 .......................

112,7

116,3

-10,0

-3,0

Godsmængder fra Grønland, 1.000 m 3 ........................

62,2

86,0

-10,0

-1,9

Udlån fra banker 2), mio. kr. .................................

3.789,0

3.832,0

3,3

1,1

Indlån i banker, mio. kr. ....................................

5.498,0

5.313,0

-4,3

-3,4

Obligationsrestgæld, mio. kr. ................................

3.175,4

3.144,9

0,0

-1,0

Afregnede indkomstskatter, 3), mio. kr. ........................

807,6

989,7

2,9

11,7

Indførselsafgifter og stempelafgifter, mio. kr. ....................

134,1

152,6

8,1

13,5

Indførselsafgifter (u/motorkøretøjer), mio. kr. .....................

126,5

140,3

11,2

11,7

Indførselsafgifter, motorkøretøjer, mio. kr. .......................

7,6

12,3

-25,5

38,2

Restancer til det offentlige (halvår) 2), mio. kr. ...................

875,2

948,8

-4,9

8,4

Likviditet i landskassen, mio. kr. ..............................

1.544,7

1.317,3

21,6

24,1

Anlægs og renoveringsfonden udgifter, mio. kr. ..................

101,5

154,8

0,7

-8,5

Noter: 1) Detailhandlens omsætning og godsmængder er blevet sæsonkorrigeret, og procentændringen er opgjort ved de sæsonkorrigerede tal i forhold til det foregående kvartal. Ændringen i detailhandlens omsætningsindeks, kan være påvirket af ændring i markedsandele for de butikker, der er medtaget i indekset. 2) Udlån og indlån for banker, obligationsrestgæld og Restancer til det offentlige, er procentændringen opgjort i forhold til det foregående kvartal eller halvår. 3) Den store stigning i afregnede indkomstskatter 3. kvartal 2016 skyldes en teknisk rettelse, indkomstskatter der vedrører tidligere kvartaler af 2016 er også inkluderet i beløbet.

Kilde: www.stat.gl/kod

 

Den store stigning i afregnede indkomstskatter i 3. kvartal 2016, skyldtes delvist en teknisk rettelse. Beløbet inkluderer også nogle indkomstskatter, der vedrører tidligere kvartaler i 2016. Detailhandlens omsætningsindeks kan være påvirket af ændring i butikskædernes markedsandele. Indekset er kun baseret på oplysninger fra en del af detailhandlen.

 

Statistikbanken

Tallene vist i tabellen ovenfor kan findes i Grønlands Statistiks statistikbank og metodeforklaring til de enkelte indikatorer kan findes på hjemmesiden www.stat.gl i publikationen 2016 Konjunkturstatistik 1. kvartal. Ønskes yderligere oplysninger kan henvendelse ske til Anders Blaabjerg på tlf. 34 57 81 (direkte).