Konjunkturudviklingen

Grønlands Statistik udgiver en række måneds- og kvartalsstatistikker, der kan anvendes som indikatorer for dele af den økonomiske udvikling. Dette gælder bl.a. turismestatikken, udenrigshandelsstatistikken, statistik for arbejdssøgende, og fiskeristatistikken.

 

Grønlands Statistik supplerer herved konjunkturstatistikken med en række indikatorer der også er lagt i statistikbanken.

Tabellen nedenfor og i statistikbanken indeholder tal frem til 2. kvartal 2015.

 

Tabel 1. Nøgletal

 

Faktiske tal

pct. ændring i forhold til samme kvartal året før

 

1. kvt. 2015

2. kvt. 2015

1. kvt. 2015

2. kvt. 2015

Detailhandlens omsætning 1), (Indeks 2010=100)

99,6

107,7

-1,1

1,5

Godsmængder til Grønland 1), 1.000 m3.......

58,7

98,6

2,3

4,2

Godsmængder fra Grønland, 1.000 m3.........

39,6

54,1

1,2

-9,1

Udlån fra banker 2), mio. kr. .................

4.034,1

3.876,6

2,0

-3,9

Indlån i banker, mio. kr.  ....................

5.055,2

5.311,3

3,0

5,1

Obligationsrestgæld 3), mio. kr. ..............

3.278,0

-

1,2

-

Afregnede indkomstskatter, mio. kr. ...........

867,2

784,6

10,4

1,1

Indførsels- og stempelafgifter, mio. kr. .........

79,5

124,4

-4,3

4,6

Indførselsafgifter (u/motorkøretøjer), mio. kr. .....

73,7

114,2

-0,9

1,1

Indførselsafgifter for motorkøretøjer, mio. kr. .....

5,8

10,2

-33,3

72,9

Likviditet i landskassen, mio. kr. ..............

1.374,8

1.270,0

40,1

11,9

Anlægs- og renoveringsfonden forbrug, mio. kr. ..

54,8

100,8

-28,0

40,2

Noter: 1) Detailhandlens omsætning og godsmængder er blevet sæsonkorrigeret, og procentændringen er opgjort ved de sæsonkorrigerede tal i forhold til det foregående kvartal.

2) Ved udlån og indlån for banker og obligationsrestgæld er procentændringen opgjort i forhold til det foregående kvartal.

3) Obligationsrestgæld for 2. kvartal 2015 er endnu ikke opgjort, statistikbanken vil blive opdateret, når det er tilgængeligt.

Kilde: http:// bank.stat.gl/database/Grønland/Konjunktur/Konjunktur.asp

 

Der er foretaget en rettelse af likviditet i landskassen i 4. kvartal 2014, beløbet er blevet opjusteret med 91,2 mio. kr., hvilket er tilrettet i henhold til landskassens regnskab for 2014.

 

Statistikbanken

Tallene vist i tabellen ovenfor kan findes i Grønlands Statistiks statistikbank og metodeforklaring til de enkelte indikatorer kan findes på hjemmesiden www.stat.gl i publikationen 2014 Konjunkturstatistik 4. kvartal. Ønskes yderligere oplysninger kan henvendelse ske til Anders Blaabjerg på tlf. 34 57 81 (direkte).