Pressemeddelelse for Indkomststatistik 2017

Landets borgere over 14 år havde en gennemsnitlig bruttoindkomst på 245.000 kr. i 2017. Det er 5.000 kr. mere end i 2016 svarende til en stigning på 2,2 pct.

 

Størst indkomststigning tilfaldt borgerne i Qaanaaq distrikt, der gennemsnitligt tjente 11.000 kr. mere sammenlignet med 2016. Det svarer til en stigning på 8,1 pct. Trods denne stigning har Qaanaaq distrikt dog fortsat landets laveste indkomstniveau. Det højeste indkomstniveau findes i Nuuk distrikt, hvor den gennemsnitlige bruttoindkomst i 2017 steg med 3,4 pct. til 323.000 kr.

 

I syv distrikter faldt den gennemsnitlige bruttoindkomst. Størst var faldet i Upernavik distrikt, hvor borgerne oplevede en gennemsnitlig nedgang i bruttoindkomsten på 4,4 pct. Distriktets gennemsnitlige bruttoindkomst var på 165.000 kr. i 2017.

 

Tabel 1. Gennemsnitlig bruttoindkomst i distrikterne 2015-2017

 

2015

2016

2017

Ændring

2016-2017

 

1.000 kr.

Pct.

Hele landet ...................  

229

240

245

2.2

Nanortalik....................

152

160

167

4.5

Qaqortoq.....................

209

216

225

4.2

Narsaq.......................

182

182

191

4.9

Paamiut......................

176

177

185

4.2

Nuuk.........................

305

312

323

3.4

Maniitsoq.....................

205

220

218

-1.3

Sisimiut......................

238

250

253

1.2

Kangaatsiaq...................

141

153

154

0.6

Aasiaat.......................

182

193

192

-0.5

Qasigiannguit..................

187

202

206

1.9

Ilulissat.......................

214

238

236

-0.6

Qeqertarsuaq..................

196

206

203

-1.5

Uummannaq..................

197

214

209

-2.1

Upernavik.....................

159

173

165

-4.4

Qaanaaq.....................

139

137

148

8.1

Tasiilaq.......................

155

162

170

4.8

Ittoqqortoormiit................

182

180

174

-3.4

Kilde: Statistikbanken. http://bank.stat.gl/INDP2 

 

Prisstigningen i samfundet har i samme periode været relativt beskeden, og har i alle tre år ligget lavere end stigningen i den gennemsnitlige bruttoindkomst. Realindkomsten har derfor været stigende i såvel 2015, 2016 som 2017. Dermed er befolkningens købekraft styrket, og som det fremgår af figur 1, har realindkomsten ikke været højere på noget tidspunkt i den periode, Grønlands Statistik har tal for.

 

Figur 1. Indekseret udvikling i realindkomst 2002-2017

 

Kilde: Statistikbanken. http://bank.stat.gl/INDP2 samt rebaseret prisindeks fra Nationalregnskabet.

 

Et dybere indblik i befolkningens indkomstforhold kan tilegnes gennem publikationen ”Indkomststatistik 2017”, som Grønlands Statistik netop har offentliggjort. Publikationen indeholder opgørelser over personindkomst, husstandsindkomst, indkomstskat og indkomstfordeling. Statistikken er udarbejdet på baggrund af selvangivelsesdata. Alle registrerede indkomster er medregnet – ikke kun løn fra beskæftigelse. Opgørelserne må derfor ikke forveksles med en lønstatistik.

 

Publikationen ”Indkomststatistik 2017” kan hentes som en pdf-fil på Grønlands Statistiks hjemmeside www.stat.gl. Der er endvidere mulighed for at udtrække detaljerede tabeller i Grønlands Statistikbank bank.stat.gl.

 

Ønskes yderligere oplysninger kan henvendelse ske til Statistikchef Anders Blaabjerg på tlf. 34 57 81 (direkte).