Indkomststigninger på 4,8 pct. i 2016

Landets borgere over 14 år optjente i gennemsnit en indkomst før skat på 240.000 kr. i 2016. Det er en stigning på 11.000 kr. i forhold til året før svarende til 4,8 pct., og den pæne vækst i 2015 fortsatte således i 2016.

 

Borgerne i Ilulissat distrikt oplevede den højeste vækst med gennemsnitlige indkomststigninger på 10,9 pct., men også i en række andre distrikter i Qaasuitsup Kommunia var der høj vækst med indkomststigninger på over 8 pct. Det højeste indkomstniveau findes dog fortsat i Nuuk distrikt, hvor den gennemsnitlige bruttoindkomst lå på 312.000 kr. i 2016.

 

I tre distrikter var der mindre fald i gennemsnitsindkomsterne. I Qaanaaq distrikt, hvor indkomstniveauet i forvejen var det laveste, oplevede borgerne det største fald med en nedgang på 1,4 pct. i gennemsnitsindkomsterne. I 2016 lå den gennemsnitlige bruttoindkomst i distriktet på 137.000 kr. 

 

Tabel 1. Gennemsnitlige personlige bruttoindkomster fordelt på distrikter 2014-2016

 

2014

2015

2016

Ændring

2015-2016

 

1.000 kr.

Pct.

Hele landet ...................  

218

229

240

4,8

Nanortalik....................

145

152

160

5,4

Qaqortoq.....................

194

209

216

3,2

Narsaq.......................

175

182

182

-0,3

Paamiut......................

171

176

177

0,5

Nuuk.........................

290

305

312

2,4

Maniitsoq.....................

189

205

220

7,7

Sisimiut......................

228

238

250

5,1

Kangaatsiaq...................

140

141

153

8,3

Aasiaat.......................

176

182

193

5,9

Qasigiannguit..................

181

187

202

8,5

Ilulissat.......................

210

214

238

10,9

Qeqertarsuaq..................

186

196

206

5,0

Uummannaq..................

184

197

214

8,4

Upernavik.....................

158

159

173

8,8

Qaanaaq.....................

137

139

137

-1,4

Tasiilaq.......................

152

155

162

5,0

Ittoqqortoormiit................

168

182

180

-0,8

Kilde: Statistikbanken. http://bank.stat.gl/INDP2 

 

Prisstigningerne har i samme periode har været forholdsvis beskedne, og realindkomsterne er derfor steget fra 2015 til 2016. Derved er befolkningens købekraft blevet væsentlig styrket, og som det fremgår af Figur 1, har den ikke været højere på noget tidspunkt i den periode, Grønlands Statistik har tal for.

 

Figur 1. Indekseret udvikling i realindkomster 2002-2016

 

Et dybere indblik i befolkningens indkomstforhold kan tilegnes gennem publikationen Indkomststatistik 2016, som Grønlands Statistik netop har offentliggjort. Publikationen indeholder opgørelser over personindkomster, husstandsindkomster, indkomstskatter og indkomstfordelingen. Statistikken er lavet på baggrund af selvangivelsesdata, og alle registrerede indkomster er medregnet – ikke kun løn fra beskæftigelse. Opgørelserne må derfor ikke forveksles med en lønstatistik

 

Publikationen kan læses eller downloades som pdf-fil på Grønlands Statistiks hjemmeside www.stat.gl. Der er endvidere mulighed for at udtrække detaljerede tabeller fra indkomststatistikken i Grønlands Statistikbank bank.stat.gl.

 

Ønskes yderligere oplysninger kan henvendelse ske til Statistikchef Anders Blaabjerg på tlf. 34 57 81.