3. Den skatteorienterede indkomststatistik

Det skatteorienterede indkomstregister er det indkomstregister, der har den længste tidsserie i indkomststatistikken, hvorfor det er særligt interessant i et historisk perspektiv.  Ændringer over tid i skattelovgivningen samt i struktur og opgørelsesmetoder i de data, der ligger til grund for den skatteorienterede indkomststatistik, indebærer, at opgørelsen skal tolkes med en vis varsomhed.

 

Samlede tal for hele landet samt opgørelser for de enkelte skattekommuner findes for perioden 2012-2016 i Afsnit 5.3 i Kapitel 5 og for hele perioden 1988-2016 i Statistikbanken bank.stat.gl/INDS1.

 

Figur 3.1 Udviklingen i skattepligtig indkomst og slutskat 1988-2016

Kilde: http://bank.stat.gl/INDS1

 

De skattepligtige indkomster i samfundet lå samlet set på 10,5 mia. kr. i 2016, mens de samlede indkomst­skatter (slutskat) androg 3,6 mia. kr. Siden midten af 1990’erne har der generelt været en støt sigende trend i såvel de samlede skattepligtige indkomster som i de samlede slutskatter.  

 

Figur 3.2 Årlig vækstrate i samlet skattepligtig indkomst 1989-2016

Kilde: http://bank.stat.gl/INDS1

 

I 2016 steg de samlede skattepligtige indkomster med 565 mio. kr. i forhold til året før, hvilket svarer til en vækst på 5,7 pct. Som det fremgår af Figur 3.2, så er der tale om en i et historisk perspektiv relativ høj vækst – og det endda for andet år i træk, hvilket dog kommer efter et lille fald i 2014.

 

Figur 3.3 Samlet skattepligtig indkomst og slutskat fordelt på skattekommune 2016

Kilde: http://bank.stat.gl/INDS1

 

Af Figur 3.3 fremgår det, at såvel den samlede skattepligtige indkomst som den samlede slutskat var markant højere i Kommuneqarfik Sermersooq end i nogen anden kommune. I 2016 udgjorde de skattepligtige indkomster i Kommuneqarfik Sermersooq 47,8 pct. af de samlede skattepligtige indkomster i landet, mens slutskatterne i kommunen tilsvarende udgjorde 49,0 pct. af de samlede indkomstskatter i landet.