2. Husstandsindkomster

Husstanden som institution kan betragtes som den primære forbrugerenhed, hvorfor husstandsindkomsten anses som velegnet til analyser af borgernes forbrugsmuligheder. For at gøre sammenligninger af indkomster i husstande med forskellige størrelse og sammensætning mulig beregnes de ækvivalerede husstandsindkomster – læs mere herom i Afsnit 6.3 i Kapitel 6.

 

Udover nedenstående to tabeller, findes der i Afsnit 5.2 mere detaljerede opgørelser over såvel niveauet som fordelingen af husstandsindkomsterne. Ønskes der endnu større detaljeringsgrad, henvises der til Statistikbanken på bank.stat.gl, hvor det er muligt at skræddersy sine egne tabeller.

 

Tabel 2.1 Gennemsnitlige husstandsindkomster 2016 (1.000 kr.)

 

Husstandsindkomst (brutto)

Skattepligtig husstandsindkomst

Disponibel husstandsindkomst

Hele landet ...................

461

431

319

 

Kommuner

Kommune Kujalleq .............  

359

333

257

Kommuneqarfik Sermersooq ......

524

489

358

Qeqqata Kommunia ............

464

436

323

Qaasuitsup Kommunia ..........

413

387

288

 

Bosteder

Byer  ........................  

473

442

326

Bygder ......................

376

351

266

 

Antal børn i husstanden

Ingen børn ...................  

409

385

283

1 barn .......................

549

510

380

2 børn .......................

595

552

409

Mindst 3 børn .................

537

494

382

Kilde: http://bank.stat.gl/INDH1

 

Tabel 2.2 Gennemsnitlige ækvivalerede husstandsindkomster 2015

 

Ækvivaleret husstands-indkomst (brutto)

Ækvivaleret skattepligtig husstands-indkomst

Ækvivaleret disponibel husstands-indkomst

Gennemsnitlig ækvivalens-vægt

 

(1.000 kr.)

 

Hele landet .....................  

277

259

192

1,66

 

Kommuner

Kommune Kujalleq ................  

222

206

160

1,62

Kommuneqarfik Sermersooq ........

320

299

219

1,64

Qeqqata Kommunia ...............

278

262

195

1,67

Qaasuitsup Kommunia .............

239

224

167

1,73

 

Bosteder

Byer ...........................  

285

267

198

1,66

Bygder .........................

216

202

152

1,74

 

Antal børn i husstanden

Ingen børn ......................  

290

272

201

1,41

1 barn .........................

274

255

190

2,00

2 børn .........................

258

239

178

2,31

Mindst 3 børn ....................

190

175

136

2,82

Kilde: http://bank.stat.gl/INDH1

 

Den husstandsorienterede indkomststatistik tegner i store træk det samme billede af den geografiske indkomstfordeling som den personorienterede indkomststatistik. Således var husstandsindkomsterne og de ækvivalerede husstandsindkomster i gennemsnit væsentlig højere i Kommuneqarfik Sermersooq end i de øvrige kommuner. Endvidere viser den husstands­orienterede indkomststatistik – ligesom den personorienterede – en betydelig indkomstforskel mellem byer og bygder. På grund af at husstandene – og derved ækvivalensvægtene – i gennemsnit er større i bygderne end i byerne, er denne forskel mest markant i sammenligningen af ækvivalensindkomsterne.

 

Blandt kommunerne er der også betydelige forskelle i ækvivalensvægtene. Således var den laveste gennemsnitlige ækvivalensvægt i Kommune Kujalleq, hvor husstandsmønstret følgelig er karakteriseret ved relativt små enheder. Omvendt ser det ud i Qaasuitsup Kommunia, der havde den største gennem­snitlige ækvivalensvægt, og følgelig er der i denne kommune relativt store husstande set i forhold til resten af landet.