Formål
Formålet med udgivelsen er hurtigere eksporttal fra fiskeriet.

Indhold
Denne udgivelse af eksporten indeholder det vigtigste fiskeprodukter som Grønland plejer at eksportere til udlandet. Det drejer sig om rejer, torsk, hellefisk, krabber og stenbiderrogn. Dermed er en række eksportvarer ikke inkluderet i tallene, fx rødfisk, havkat, pelagiske fiskearter, kammuslinger produkter af sæl, får og andre dyr.

Stigning på 64,8 pct. i eksportsværdien
Eksportværdien i perioden januar-januar var på 478 mio. kr. i forhold til samme periode sidste år, er der tale om en stigning på 188 mio. kr., svarende til 64,8 pct. det skal dog understreges at tallene er foreløbige tal og skal derfor tolkes med varsomhed.

Figur 1. Eksportværdi januar, mio. kr.

Rejer
Eksportværdien af rejer er i januar 2024 steget med 45,9 pct. i forhold til samme periode sidste år. Det svarer til en stigning på 67 mio. kr. mængderne steg med 39,6 pct. og priserne steg med 4,5 pct.

Hellefisk
Eksportværdien af hellefisk er steget med 38,8 pct. mængderne er steget med 47,8 pct. og kiloprisen er faldet med 6,1 pct.

Torsk
Eksportværdien af torsk er samlet set steget med 153,1 pct. mængderne er steget med 226,8 pct. og kiloprisen er faldet med 22,6 pct.

Krabber
Eksportværdien af krabber er steget med 7,0 pct. mængderne er steget med 47,3 pct. og kiloprisen er faldet med 27,4 pct.Figur 2. Eksport af fiskeprodukter, mio. kr.
Kilde: bank.stat.gl/IEDEXPMND


Figur 3. Eksport af vigtigste arter fordelt på måneder, mio. kr.
Kilde: bank.stat.gl/IEDEXPMND

Figur 4. Procentvise ændringer i 2023 i forhold til 2022, Rejer

Figur 5. Procentvise ændringer i 2023 i forhold til 2022, Torsk

Figur 6. Procentvise ændringer i 2023 i forhold til 2022, Hellefisk

Figur 7. Procentvise ændringer i 2023 i forhold til 2022, Krabber

Figur 8. Udvikling i kilopris for hhv. skalrejer og pillede rejer
Kilde: bank.stat.gl/IEDEXPMND

Figur 9. Udvikling i kilopris for hhv. ubearbejdet og bearbejdet torsk
Kilde: bank.stat.gl/IEDEXPMND

Figur 10. Udvikling i kilopris for hhv. ubearbejdet og bearbejdet hellefisk
Kilde: bank.stat.gl/IEDEXPMND