Formål
Formålet med udgivelsen er hurtigere eksporttal fra fiskeriet.

Indhold
Denne udgivelse af eksporten indeholder det vigtigste fiskeprodukter som Grønland plejer at eksportere til udlandet. Det drejer sig om rejer, torsk, hellefisk, krabber og stenbiderrogn. Dermed er en række eksportvarer ikke inkluderet i tallene, fx rødfisk, havkat, pelagiske fiskearter, kammuslinger produkter af sæl, får og andre dyr.

Korrektion
I forbindelse med udarbejdelsen af denne udgivelse korrigerer Grønlands Statistik samtidig udgivelsen Eksport af fiskeprodukter i oktober 2023, som blev offentliggjort 15. november 2023. Korrektionen er en opjustering på i alt 562,4 mio. kr. for månederne januar, april, juli, august, september og oktober det gælder for rejer, torsk, hellefisk, krabber og stenbiderrogn. Korrektionen skyldes eksport, som først er registreret i Skattestyrelsens IT-systemer efter fristen for indberetning. Tallene kan ses i flere detaljer i tabel 4.

Fald på 1,8 pct. i eksportsværdien
Eksportværdien i perioden januar-december var på 5.301 mio. kr. i forhold til samme periode sidste år, er der tale om et fald på 95 mio. kr., svarende til 1,8 pct. det skal dog understreges at tallene er foreløbige tal og skal derfor tolkes med varsomhed.

Figur 1. Eksportværdi januar-december, mio. kr.

Rejer
Eksportværdien af rejer er i januar-december 2023 steget med 0,8 pct. i forhold til samme periode sidste år. Det svarer til en stigning på 21 mio. kr. mængderne faldt med 5,6 pct. og priserne steg med 6,7 pct.

Hellefisk
Eksportværdien af hellefisk er steget med 2,0 pct. mængderne er steget med 6,0 pct. og kiloprisen er faldet med 3,7 pct.

Torsk
Eksportværdien af torsk er samlet set faldet med 5,2 pct. mængderne er steget med 6,4 pct. og kiloprisen er faldet med 10,9 pct.

Krabber
Eksportværdien af krabber er faldet med 47,7 pct. mængderne er faldet med 8,6 pct. og kiloprisen er faldet med 42,8 pct.

Stenbiderrogn
Eksportværdien af stenbiderrogn er samlet set steget med 41,9 pct. mængderne er steget med 50,7 pct. og kiloprisen er faldet med 5,9 pct.

Figur 2. Eksport af fiskeprodukter, mio. kr.
Kilde: bank.stat.gl/IEDEXPMND


Figur 3. Eksport af vigtigste arter fordelt på måneder, mio. kr.
Kilde: bank.stat.gl/IEDEXPMND

Figur 4. Procentvise ændringer i 2023 i forhold til 2022, Rejer

Figur 5. Procentvise ændringer i 2023 i forhold til 2022, Torsk

Figur 6. Procentvise ændringer i 2023 i forhold til 2022, Hellefisk

Figur 7. Procentvise ændringer i 2023 i forhold til 2022, Krabber

Figur 8. Udvikling i kilopris for hhv. skalrejer og pillede rejer
Kilde: bank.stat.gl/IEDEXPMND

Figur 9. Udvikling i kilopris for hhv. ubearbejdet og bearbejdet torsk
Kilde: bank.stat.gl/IEDEXPMND

Figur 10. Udvikling i kilopris for hhv. ubearbejdet og bearbejdet hellefisk
Kilde: bank.stat.gl/IEDEXPMND