Eksport af fiskeprodukter fra januar til juni 2023

 

Formål

Formålet med udgivelsen er hurtigere eksporttal fra fiskeriet.

 

Indhold

Denne udgivelse af eksporten indeholder det vigtigste fiskeprodukter som Grønland plejer at eksportere til udlandet. Det drejer sig om rejer, torsk, hellefisk, krabber og stenbiderrogn. Dermed er en række eksportvarer ikke inkluderet i tallene, fx rødfisk, havkat, pelagiske fiskearter, kammuslinger produkter af sæl, får og1 andre dyr.

 

Stigning på 4,0 pct. i eksportværdien

Eksportværdien i perioden januar-juni var på 2.199 mio. kr. i forhold til samme periode sidste år, er der tale om en stigning på 84 mio. kr., svarende til 4,0 pct. det skal dog understreges at tallene er foreløbige tal og skal derfor tolkes med varsomhed.

 

Figur 1. Eksportværdi januar-juni, mio. kr.

 

Rejer

Eksportværdien af rejer er i januar-juni 2023 faldet med 0,9 pct. i forhold til samme periode sidste år. Det svarer til en fald på 11 mio. kr. mængderne faldt med 12,6 pct. og priserne steg med 13,4 pct.

 

Hellefisk

Eksportværdien af hellefisk er steget med 15,7 pct. mængderne er steget med 10,7 pct. og kiloprisen er steget med 4,5 pct.

 

Torsk

Eksportværdien af torsk er samlet set steget med 18,7 pct. mængderne er steget med 2,5 pct. og kiloprisen er steget med 15,8 pct.

 

Krabber

Eksportværdien af krabber er faldet med 43,0 pct. mængderne er steget med 21,0 pct. og kiloprisen er faldet med 52,9 pct.

 

Stenbiderrogn

Eksportværdien af stenbiderrogn er samlet set steget med 49,3 pct. mængderne er steget med 72,7 pct. og kiloprisen er faldet med 13,6 pct.

 

Figur 2. Eksport af fiskeprodukter, mio. kr.

Kilde: https://bank.stat.gl/IEDEXPMND

 

Figur 3. Eksport af vigtigste arter fordelt på måneder, mio. kr.

Kilde: https://bank.stat.gl/IEDEXPMND

 

Figur 4. Procentvise ændringer i 2023 i forhold til 2022, Rejer

 

Figur 5. Procentvise ændringer i 2023 i forhold til 2022, Torsk

 

Figur 6. Procentvise ændringer i 2023 i forhold til 2022, Hellefisk

 

Figur 7. Procentvise ændringer i 2023 i forhold til 2022, Krabber

 

Figur 8. Udvikling i kilopris for hhv. skalrejer og pillede rejer

Kilde: https://bank.stat.gl/IEDEXPMND

 

Figur 9. Udvikling i kilopris for hhv. ubearbejdet og bearbejdet hellefisk

Kilde: https://bank.stat.gl/IEDEXPMND

 

Figur 10. Udvikling i kilopris for hhv. ubearbejdet og bearbejdet torsk

Kilde: https://bank.stat.gl/IEDEXPMND