Hurtige eksporttal

Formålet med udgivelsen er hurtigere eksporttal fra fiskeriet.

 

Indhold

Denne udgivelse af eksporten indeholder det vigtigste fiskeprodukter som Grønland plejer at eksportere til udlandet. Det drejer sig om rejer, torsk, hellefisk, krabber og stenbiderrogn. Dermed er en række eksportvarer ikke inkluderet i tallene, f.eks. rødfisk, havkat, pelagiske fiskearter, kammuslinger produkter af sæl, får og andre dyr.

 

Stigning på 8,5 pct. i eksportværdien

Eksportværdien i perioden januar-februar var på 568 mio. kr. i forhold til samme periode sidste år, er der tale om en stigning på 44 mio. kr., svarende til 8,5 pct. det skal dog understreges at tallene er foreløbige tal og skal derfor tolkes med varsomhed.

 

Figur 1. Eksportværdi januar-februar, mio. kr.

 

Rejer

Eksportværdien af rejer er i januar-februar 2023 faldet med 12,6 pct. i forhold til samme periode sidste år. Det svarer til en fald på 50 mio. kr. mængderne faldt med 28,3 pct. og priserne steg med 21,8 pct.

 

Hellefisk

Eksportværdien af hellefisk er steget med 100,2 pct. mængderne er steget med 70,6 pct. og kiloprisen er steget med 17,3 pct.

 

Torsk

Eksportværdien af torsk er samlet set steget med 102,0 pct. mængderne er steget med 28,6 pct. og kiloprisen er steget med 57,0 pct.

 

Krabber

Eksportværdien af krabber er faldet med 15,5 pct. mængderne er steget med 60,8 pct. og kiloprisen er faldet med 47,5 pct.

 

Figur 2. Eksport af fiskeprodukter, mio. kr.

Kilde: https://bank.stat.gl/IEDEXPMND

 

Figur 3. Eksport af vigtigste arter fordelt på måneder, mio. kr.

Kilde: https://bank.stat.gl/IEDEXPMND

 

Figur 4. Procentvise ændringer i 2023 i forhold til 2022, Rejer

 

Figur 5. Procentvise ændringer i 2023 i forhold til 2022, Torsk

 

Figur 6. Procentvise ændringer i 2023 i forhold til 2022, Hellefisk

 

Figur 7. Procentvise ændringer i 2023 i forhold til 2022, Krabber

 

Figur 8. Udvikling i kilopris for hhv. skalrejer og pillede rejer

Kilde: https://bank.stat.gl/IEDEXPMND

 

Figur 9. Udvikling i kilopris for hhv. ubearbejdet og bearbejdet hellefisk

Kilde: https://bank.stat.gl/IEDEXPMND

 

Figur 10. Udvikling i kilopris for hhv. ubearbejdet og bearbejdet torsk

Kilde: https://bank.stat.gl/IEDEXPMND